Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: David Boertmann
    Foto: David Boertmann
  • Fotograf: David Boertmann
    Foto: David Boertmann

Atlas

: Smalfliget Brandbæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Smalfliget Brandbæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Udbredelse

: har tidligere været registreret på Midtlangeland, Fyn, Ærø, Lolland og Bornholm. Forekommer nu kun på det sydlige Langeland
Smalfliget Brandbæger - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Smalfliget Brandbæger baseret på Naturbasens observationer:
Smalfliget Brandbæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalfliget Brandbæger - månedlig fordeling

Levested

: overdrev, tørre skrænter og standoverdrev

Trusler

: Ændret landbrugsdrift. Tilgroning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: