Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Atlas

: Strophosoma fulvicorne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,2 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Følehornene og benene er rødlige. Kroppen er brunligt eller gråligt skælklædt

Lårene er utandede. Forskinnebenenes yderside er buet, tydeligst hos hannen. Snuden er bred. Øjnene er stærkt hvælvede og udstående med rundet spids. Dækvingernes punktstriber mangler børster.

Strophosoma fulvicorne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mathias Holm

Forveksling

: Kan især forveksles med Strophosoma capitatum. Den adskilles ved at forskinnebenenes yderside næsten er helt lige, ved at øjnene er rundet tilspidset og ved at dækvingerne er lidt kortere og mere rundede.

Strophosoma faber adskilles let ved lang opstående behåring på dækvingerne og bredere pronotum.

Stribet Gråsnude (Strophosoma melanogrammum) adskilles let ved dækvingernes søm i den forreste 1/3 er blankt sort.

Sandgråsnude (Philopedon plagiatus) og Attactagenus plumbeus kan måske ligne ved første øjekast, men de har væsentligt bredere dækvinger, sorte ben mm.

Sciaphilus asperatus adskilles let ved meget fladere øjne og opstående børster.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Fyn og Nordøstsjælland. På Bornholm og Sydsjælland foreligger der kun gamle fund. Den er ret almindelig, især i Nordjylland.
Strophosoma fulvicorne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Strophosoma fulvicorne baseret på Naturbasens observationer:
Strophosoma fulvicorne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strophosoma fulvicorne - månedlig fordeling

Biologi

: Det voksne dyr lever på hedelyng, klokkelyng, birk og pil. Larven lever i jorden, hvor den angives at spise rødderne af hedelyng.

Levested

: Heder eller lysåbne skove på sandbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: