Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Coccidula scutellata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm. En meget slank mariehøne med næsten parallelsidede dækvinger. Pronotum er lidt smallere end dækvingerne og er bagud tydeligt tilsmalnet. Hoved, pronotum og ben er ensfarvede rødgule. Dækvingerne er rødgule med en stor plet omkring scutellum, samt to pletter på hver dækvinge. Den ene plet er placeret nær sideranden ca. midtvejs på dækvingerne mens den anden er placeret nær sømmen lidt bag midten.
Coccidula scutellata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Variation

: Pletternes størrelse kan variere, og undertiden kan pletterne være helt sammenflydende og danne et sort bånd på tværs af dækvingerne.

Forveksling

: Den smalle rødlige krop i kombination med dækvingernes farvetegning gør at den ikke bør kunne forveksles med andre arter. En anden art i slægten, Coccidula rufa, er også meget smal, men den mangler dækvingernes pletter og er derfor helt ensfarvet rød.

Overfladisk kan den ligne Tetratoma ancora, men den er ikke nær så rødlig og har sort dækvingespids.

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele. En almindelig art, men mere fåtallig end slægtningen Coccidula rufa.
Coccidula scutellata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året, men mest almindelig i sommerhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Coccidula scutellata baseret på Naturbasens observationer:
Coccidula scutellata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Coccidula scutellata - månedlig fordeling

Biologi

: Arten foretrækker våde habitater med høje græsser som tagrør og høj sødgræs, eller arter fra star-slægten (Carex sp.) hvor den lever af bladlus, både som larve og voksen. Overvintring kan foregå i græs- og startuer eller i døde plantedele på jordbunden.

Levested

: Våde lokaliteter med høje græsser eller arter fra star-slægten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

coleoptera.org.uk - UK Beetle Recording: www.coleoptera.org.uk...coccidula-scutellata

De senest indberettede arter i Naturbasen: