Artsleksikon

Vælg den art du leder efter på listen, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af familien

En meget lille familie (2 arter i Danmark) af middelstore, primitive fluer med brunplettede vinger. Man finder den samme kønsdimorfi her som hos mange Sneppefluer, hannerne er klumpede, hårede og med store sammenstødende øjne, mens hunnerne er slankere, næsten glatte og har adskilte øjne.

Athericidae er berømt for at kunne lægge sine æg flere hunner sammen. Under æglægningen samler hunnerne sig i store mængder på grene eller andre genstande, der hænger ud over en å, f.eks. på undersiden af en bro. Hundreder eller tusinder af hunner lægger æg i en stor fælles klase, der bliver sammenholdt af en klæbrig masse. De mange hunner bliver hængende i klasen og dør efterhånden. Selve klasen kan blive så stor som en knyttet næve. Larverne lever i begyndelsen af de døde hunner, men falder senere ned i vandet, hvor de lever af rov.

Atherix ibis er en sjælden art, der i Danmark kun er kendt fra Jylland. Til gengæld optræder den meget hyppigt i fremstillinger af ferskvandsfaunaen, idet den lever i rent, strømmende vand. Man ser den under navnet Sneppeflue komplet med klase og det hele på hvert eneste skolesæt til forureningsbedømmelse, hvilket er komplet urealistisk. Slægterne i Athericidae hørte tidligere til Sneppefluerne (Rhagionidae), men har nu fået sin egen familie. Ornitologisk set er vi rykket fra Vadefuglene til Storkefuglene (Ibis). Den anden danske art i familien, Ibissia marginata, er vist kun fundet en enkelt gang i Danmark. Det kan diskuteres, om det meget indarbejdede danske navn Sneppefluer skal bibeholdes for arterne i såvel Athericidae som Rhagionidae, eller om man skal omdøbe den kendte Sneppeflue til noget andet, for rent databasemæssigt at opnå en én-til-én-korrespondance mellem latinske og danske familienavne.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: