Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Kim Duus
    Foto: Kim Duus

Atlas

: Blåhale overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Hannen: Vingeoversiden har et blåt skær og er indrammet af sorte kanter.

Hunnens overside minder en del om hannens, men i stedet for et svagt blåt skær over hele vingen, bliver den inderste halvdel af forvingen udfyldt af en stor, blå og skinnende plamage.

Begge køn: For enden af bagvingespidsen er der et lille halefremspring. Begge vingeundersider er beige-grå, forvingen med et par lyse og mørke streger, bagvingen med en blød W-tegning og en primitiv øjeplet.

Blåhale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Larsen

Variation

: Ingen nævneværdig variation.

Forveksling

: Hvis man kun ser undersiden, kan en quercus på lang afstand godt forveksles med slægtningen Guldhale, T. betulae. Dog har betulae ikke en beige underside, men en gul-orange.

Udbredelse

: Quercus er udbredt i næsten hele Danmark, men mangler i et "mindre" område i Nordvestjylland og er sjælden på den sydlige del af Sjælland. Bestandene er dog tit spredte og isolerede alt efter egenes udbredelse.
Blåhale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago i juli-september, larven i maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Blåhale baseret på Naturbasens observationer:
Blåhale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåhale - månedlig fordeling

Biologi

: Quercus ses sjældent, idet arten holder til i egekronerne. Deroppe soler de sig, suger honningdug fra bladlus eller jagter hinanden rundt i ét stort virvar. Undertiden kommer de dog ned fra trætoppene, ofte for at suge væde fra jorden.

Larven lever på Eg.

Levested

: Findes overalt. Den eneste betingelse er halvstore til store egetræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: