Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Birger Lønning
  Foto: Birger Lønning
 • Fotograf: Birger Lønning
  Foto: Birger Lønning
 • Fotograf: Ib Fagerlund
  Foto: Ib Fagerlund

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. En hun af almindelig vandnymfe. Tallene viser 1)Tornen på undersiden af 8. bagkropsled, 2)den enkelte sorte streg på siden af forkroppen, hvor andre blå vandnymfer typisk har to streger, og 3) skulderstriben der er bredere end den sorte stribe underneden. Kendetegn 2 og 3 gælder også for hanner af almindelig vandnymfe.

Atlas

: Almindelig Vandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Hanner af almindelig vandnymfe fremstår mere blå end sort på bagkroppen, der i lighed med andre vandnymfer har en artskarakteristisk tegning på 2. bagkropsled. Dog starter hannerne med at være hvide i nogle dage efter forvandling.

Hunner har en torn på undersiden af 8. bagkropsled foran læggebrodden der er på bagkroppens 9. led.

Begge køn har kun en enkelt sort streg på siden af forkroppen hvor de andre lignende blå og sorte vandnymfer har to. Den lyse skulderstribe (antehumeralstriben) er bredere end den mørke streg nedenunde (Ovenstående kendetegn kan ses på figur 1, nederst på siden).

Almindelig Vandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Pedersen

Forveksling

: Almindelig vandnymfe let forveksles med andre arter af blå og sorte vandnymfer. Står man med et individ i hånden er der dog en række gode kendetegn som nævnt ovenfor. Har man medbragt en lille lup kan formen af pronotum også fortælle hvilken vandnymfe man står med.

Udbredelse

: Almindelig vandnymfe har en meget stor udbredelse i Danmark, inklusiv en længere række af mindre øer.
Almindelig Vandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig vandnymfe er på vingerne fra sidst i maj og til begyndelsen af september.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Vandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Vandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Vandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig vandnymfe flyver gerne i bredzonen men ofte ses arten også flyve ude over den åbne vandflade. På lokaliteter med flydebladsvegetation kan en meget stor del af individerne træffes herpå. Hunnerne lægger æg i tandem og den typiske udviklingstid fra æg til voksent individ er sandsynligvis to år.

Levested

: Almindelig vandnymfe træffes ved mange typer af lokaliteter. Eksempelvis kan man finde arten i store søer, moser og næringsrige vandhuller. Arten kan være meget talrig i næringsfattige søer uden fisk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: