Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen

Atlas

: Blomsterskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-9 mm. Benene er brungule. Følehornene kan enten være overvejende brungule eller mørke med kun brungul rod. Kroppen er normalt helt sort, men undertiden kan dækvingerne, eller sågar hele kroppen være brun.

Kroppen er aflang, meget blank og ubehåret. Følehornene er lange og slanke. Pronotum er bredere end langt, bagtil kun meget svagt tilsmalnet, fortil stærkt tilsmalnet. Dækvingerne har kraftige punktstriber.

Hannen er kendetegnet ved at have lidt slankere krop, meget lange følehorn, der kun er lidt kortere end kroppen og store øjne.

Blomsterskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Den adskiller sig fra alle lignende arter ved at kroppen er blank og helt ubehåret.

Udbredelse

: Arten er kendt fra Østjylland samt alle dele af øerne. Den er ret almindelig på øerne, mens den er sjælden i Østjylland.
Blomsterskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj til starten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Blomsterskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Blomsterskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blomsterskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: Er tilknyttet lysåbne løvskove hvor den kan findes på blomstrende hvidtjørn og skærmplanter.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: