Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Tachyporus nitidulus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-3 mm. Oftest er hovedet og pronotums midte mere eller mindre brunlige, mens pronotums sider er gullige. Dækvingerne er typisk gulbrune med mørkere rod. Bagkroppen er normalt brun eller brunsort, med lidt lysere tværbånd og bagrand på de enkelte rygled. Benene og følehornene er gullige, sidstnævnte ikke eller kun svagt mørkere mod spidsen.

Kroppen er smal og flad. Følehornenes 9. og 10. led er ca. så lange som brede. Kæbepalpernes næstsidste led er ikke over dobbelt så langt som bredt, og endeleddet er ikke længere, end næstsidste led er bredt. Hovedet og pronotum er ubehårede. Dækvingerne er parallelsidede og har ret tydelig nedliggende behåring, som er fin og tæt. Bagkroppen er langt tilspidset.

Tachyporus nitidulus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Variation

: Arten varierer en del i farve, og kan også have ensfarvet gulbrun krop.

Forveksling

: Den er væsentligt slankere end vores andre Tachyporus-arter. Tachyporus pusillus kan ligne i farvetegningen, men den er generelt mørkere, med blandt andet næsten helt sort bagkrop og mørkere følehorn.

Sortplettet Agerrovbille (Tachyporus hypnorum) adskilles let ved at pronotum har en skarpt adskilt gul siderand og midtpartiet er helt sort. Derudover er dækvingerne mere rødlige med tydelige sorte siderande.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Tachyporus nitidulus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, eftersom de voksne dyr overvintrer. Den er dog noget fåtallig midt på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Tachyporus nitidulus baseret på Naturbasens observationer:
Tachyporus nitidulus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tachyporus nitidulus - månedlig fordeling

Biologi

: Primært tilknyttet fugtig bund, hvor den lever i mos og løv. Den findes desuden ofte i opskyl.

Levested

: Enge, strandenge, moser, fugtige skove mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: