Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Gulbenet Kvikløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-9 mm. Kendelig ved den mørke krop med upunkterede dækvingestiber samt de lyst gullige ben og følehorn.

Pronotum er en anelse bredere end langt, bagtil tilsmalnet, roden er kraftigt punkteret og baghjørnerne er skarpe, men stumpvinklede. Dækvingerne er aflangt ovale med fine, men tydeligt markerede, dækvingestriber. Normalt er dækvingerne lysere mod siderne.

Gulbenet Kvikløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Kan ligne mørke eksemplarer af den mindre Rødbrun kvikløber (Oxypselaphus obscurus), som dog let adskilles ved at have kraftige punkstriber på dækvingerne, længere pronotum med bagtil omtrent parallelle sider og normalt rødbrun krop.

Den meget sjældne Stor kamløber (Dolichus halensis) har, ligesom Gulbenet kvikløber, gullige ben og følehorn samt upunkterede dækvingestriber, men den adskilles let ved også at have gullige siderande på pronotum og normalt også en trekantet fællesplet på dækvingerne, som når forbi midten. Desuden er den væsentligt større, idet den måler 15-18 mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordjylland. Ret almindelig i Østjylland, blandt andet i Søhøjlandet, samt et par steder på øerne, ellers relativt sjælden.
Gulbenet Kvikløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-september

Tidsmæssig fordeling

af Gulbenet Kvikløber baseret på Naturbasens observationer:
Gulbenet Kvikløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulbenet Kvikløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på fugtig sand- og grusbund, blandt andet ved bredderne af søer. Her kan den om dagen ofte findes under sten og opskyllede planterester. Arten er nataktiv og lever primært af springhaler, mider og andre leddyr. De fleste dyr yngler i efteråret, resten i foråret. Overvintrer som voksen.

Levested

: Søbredder, åbredder og strandbredder med meget ferskt vand, f.eks. ved åudløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: