Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Lutz
    Foto: Jonas Lutz
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Rhagonycha lutea overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-9 mm. Følehornene er sorte eller brunsorte med lysere rod og benene er gule. Hovedet er sort. Pronotum er lyst rødgult, lidt bredere end langt og lidt tilsmalnet fremefter. Dækvingerne er gule med sort spids og har ret opstående behåring.
Rhagonycha lutea
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Kun en anden blødvinge har sort dækvingespids, nemlig Præstebille (Rhagonycha fulva), der let adskilles ved at have rødgult hoved.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men er noget spredt i sin forekomst. Sjælden i løvskovsfattige egne som Vestjylland.
Rhagonycha lutea - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Rhagonycha lutea baseret på Naturbasens observationer:
Rhagonycha lutea - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rhagonycha lutea - månedlig fordeling

Biologi

: Blødvinger tilbringer vinteren som store larver - sneorm - som gerne træffes oven på sneen i milde perioder, formentlig fordi det er en let fremkommelig vandringsvej. Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr.

De voksne biller flyver tungt og er ganske lette at fange. De tilbringer megen tid i f.eks. skærmblomster, hvor de går på jagt og parrer sig.

Levested

: Skove og moser hvor den lever på ret fugtig og skygget bund
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Biologi-afsnittet er kopieret fra felthåndbogen:

www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: