Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Robert Oldekamp
    Foto: Robert Oldekamp
  • Fotograf: Max Woweries
    Foto: Max Woweries
  • Fotograf: Max Woweries
    Foto: Max Woweries

 Figur

Kendetegn

: Vingefang: 38-48 mm. Den ligner i høj grad en humlebi. Både for- og bagvinger er gennemsigtige, pånær en kant der på forvingerne er tykkest ved vingespidsen og bliver tyndere, jo længere den arbejder sig væk fra vingespidsen.

Foruden dette er forvingernes midtcelle delt på langs. Også bagvingerne har en kant, som dog kun er et smalt bånd.

Forkroppen og det meste af bagkroppen er olivengrøn. De to midterste led i bagkroppen er iøvrigt rød-brune.

Larvens grundfarve er grøn, og som fuldvoksen er larven 45-55 mm lang. Hornet i bagenden af kroppen er lilla forneden, og spidsen er rød og/eller gul.

Spiraklerne (åndehullerne) er omgivet af en rød plet, der igen er omgivet af en tynd gul ring.

Bredrandet Humlebisværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Villy Pedersen

Variation

: Nogle imagines (voksne) kan have en mørkere grøn nuance som grundfarve, på for- og bagkrop.

Forveksling

: Bredrandet humlebisværmer kan utrolig let forveksles med sin nære slægtning, Smalrandet humlebisværmer (H. tityus), der dog (i Danmark) kun findes i Jylland.

Bredrandet h. har dog en langt bredere rand på forvingerne, og desuden har den modsat H. tityus en forvinge-midtcelle, som er delt på langs; tityus er udelt.

Udbredelse

: Arten er udbredt i hele landet, pånær Nordvestjylland.
Bredrandet Humlebisværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago ses i maj-juli. Larven fra starten af juni til starten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Bredrandet Humlebisværmer baseret på Naturbasens observationer:
Bredrandet Humlebisværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bredrandet Humlebisværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Både Bredrandet h. og Smalrandet h. klækker begge med forvinger, der er dækket af et fint lag skæl. Disse falder dog hurtigt af efter de første vingeslag.

Bredrandet humlebisværmer er en dagflyvende aftensværmer, der allerede begynder at flyve midt på formiddagen og er mest aktiv indtil ved 13-tiden.

Begge arter lader til at være ret glade for syren, men de kan dog sagtens klare sig med vilde planter, som f.eks. mælkebøtte og slangehoved.

Vingeslagene er hurtige, så hurtige at de frembringer en hørbar summen, og arten kan med sin flyvemetode minde om en lille kolibri.

Larven findes primært på gedeblad, men nogle gange også på snerre.

Levested

: Bredrandet humlebisværmer lever i enge, haver, parker og andre steder med masser af sollys og en rig blomsterflora, der helst skal indeholde gedeblad og syren.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
S. Hoffmeyer: De Danske Spindere

De senest indberettede arter i Naturbasen: