Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen
  • Fotograf: Niels Jæger
    Foto: Niels Jæger
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen

Atlas

: Isblåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 29-35 mm. Hannens overside er lysende isblå med sorte ribber. Hunnens overside er brun med orange sømmåner.

Undersiden er typisk blåfugletegnet med orange sømmåner og sorte pletter.

Isblåfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karenmarie Simonsen

Variation

: Hannen varierer næsten ikke udover i størrelsen af undersidens pletter. Hunnen varierer på samme måde som hannen og desuden i antallet og tydeligheden af oversidens orange sømmåner.

Forveksling

: Hannen er ganske let at kende, men mindre eksemplarer kan især forveksles med Almindelig blåfugl, samt med den sjældne Ensianblåfugl, som kun findes i enkelte jyske kær.

Hunnen kan minde om en del af de danske blåfugle, men kan som regel kendes på, at undersidens pletter og sømmåner er meget skarpt og fint tegnet, og så det faktum, at den som regel flyver sammen med den lettere kendelige han

Udbredelse

: Tidligere udbredt og meget almindelig overalt på Sjælland, Fyn og i Jylland, og mere sparsomt på Lolland-Falster-Møn. Isblåfugl er fundet under 10 gange på Bornholm, formentlig drejer alle fund herfra sig om indflyvere.

I dag er Isblåfugl med al sandsynlighed forsvundet fra Fyn og Lolland, hvorfra der kun stammer meget få fund fra 1900-tallet. Den findes stadig på Ulvshale på Møn og i Bøtø Plantage på Falster. Isblåfugl findes også stadig på flere af de mindre øer, nemlig Anholt, Læsø, Fanø og Agersø.

På Samsø havde Isblåfugl 2 bestande, en lille bestand i Kragemosen og en større bestand på Møgelskår. Begge bestande er dog formodentlige uddøde, med det sidste fund fra Kragemosen i 2016, bestående af en enkelt han, og sidste fund fra Møgelskår i 2018, hvor et der blev observeret 2 hanner og 1 hun.

På Sjælland har Isblåfugl været under kraftig tilbagegang, især i løbet af de sidste 20 år. Således er den gået fra at være almindelig overalt for få årtier siden, til i dag kun af kendes fra højest 20 lokaliteter. I Nordsjælland findes den i dag med sikkerhed kun i Lille Lyngby Mose ved Meløse, Krogenlund Mose ved Lynge, Lille Rørbæk ved Frederikssund, på Jægerspris Skydeterræn, Jægerspris Nordskov Strandenge, og i Hedeland ved Hedehusene, mens det er forsvundet inden for de senere år fra Tørslev på Hornsherred (sidst set i 2014) og Vassingerød Old mellem Allerød og Farum (sidst set i 2013). På alle 3 lokaliteter er Isblåfugl forgæves blevet eftersøgt siden de seneste iagttagelser. På Vestsjælland er der en del flere kendte bestande. Her findes den endnu mange steder nord og nordvest for Kalundborg og langs Sejerøbugten, og har bestande ved Ornum Strand (Gørlev) samt Løbeskansen og Flasken ved Reersø. Arten var også at finde ved Staslunde nord for Holbæk ind til for ganske få år siden. På Sydsjælland er den endnu på Præstø Fed og i Torpe Mose ved Herlufmagle.

I Jylland har arten klaret sig noget bedre end på Øerne, men er langtfra så almindelig som tidligere. Den mangler bl.a. i store områder af Himmerland, Vendsyssel og Østjylland, og der er kun kendskab til meget få sønderjyske bestande.

Isblåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Allersidst i maj til de første dage af august.

Tidsmæssig fordeling

af Isblåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Isblåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Isblåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på Musevikke.

Levested

: Mange typer af åben og blomsterrige lokaliteter med større bevoksninger af Musevikke.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Klaus Hermansen: Dagsommerfugle i Danmark, 2010.

De senest indberettede arter i Naturbasen: