Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Planten består af et krybende båndformet, fladt løv uden egentlig differentiering i stængel og blade. Det enkelte løv kan blive 5-7 cm. langt og et par cm. bredt. Løvet har en ret tydelig, men uskarpt afgrænset mørk midtlinje.

Den er særbo. De hanlige organer er kort parasolformede og sidder på ret korte stilke og har fliget kant. De hunlige organer, hvor sporerne dannes, sidder på længere (indtil 8 cm. lange) stilke og er skiveformede med dybt fliget kant.

Der udvikles også lave, skålformede dannelser med ynglelegemer; disse er ofte ret iøjnefaldende.

Almindelig Lungemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anna Maria Hansen

Variation

: Der kan optræde sterile bestande.

Forveksling

: M. latifolia ("Almindelig Lungemos") kan forveksles med flere andre store levermosser med stort båndformet løv:

Marchantia polymorpha ("Vand-Lungemos") har skarpt afgrænset mørk midtlinje og har ikke de lave skåle med ynglelegemer. (Den blev tidligere kaldt M. aquatica, jfr. den indledende bemærkning).

Andre, mere eller mindre sjældne, arter fra slægten savner mørk midterlinje.

Måne-Lungemos (Lunaria cruciata) har halvmåneformede skåle med ynglelegemer og findes indslæbt bl.a. i væksthuse og på gartnerier.

Conocephalum conicum ligner, men har rudeopdelt løv med tydelig hvid pore i midten, og lugter kraftigt af terpentin. F.eks. ved brinker til skovbække og grøfter.

Udbredelse

: Den er ret almindelig på egnede voksesteder landet over, men lunefuld i sin forekomst.
Almindelig Lungemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I frostfri perioder året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Lungemos baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Lungemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Lungemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi, hvor mosplanten har N kromosomer. 2N-generationen optræder kun kortvarigt efter befrugtningen af æggene i de hunlige organer, hvorefter der dannes spore i dertil indrettede sporehuse ved reduktionsdeling.

Levested

: Næringsrige steder, f.eks. på gårdspladser mellem brosten, på blottet jord i sprøjtebælter, i og ved hjulspor i skove etc. Den kan dog også findes i mere naturlig og vild vegetation, f.eks. ved søbredder. Tit er det svært at se logikken i, at M. latifolia vokser lige netop på det konkrete voksested.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: