Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling

Kendetegn

: Vingefang: 32-38 mm. Forvingerne er inddelt i tværliggende bånd af brun og beige farve. Bagvingerne er hvidlige.
Brunbæltet Uglespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Liselotte Folling

Variation

: Båndene på forvingerne kan variere i bredde og udformning.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre danske sommerfuglearter.

Udbredelse

: Diluta er en sjælden og meget lokal art i Danmark. Der er mange findesteder i Nordøstsjælland, på Lolland-Falster og (især) Fyn. På Bornholm er den kun fundet et par gange. I Jylland kendes kun nogle få lokaliteter, ofte med flere hundrede kilometers afstand. Arten er aldrig fundet i Nordvestsjælland og Nordvestjylland. I Nordøstjylland er den kun fundet på Læsø.
Brunbæltet Uglespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er august-oktober, larven fra sidst i april til midt i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Brunbæltet Uglespinder baseret på Naturbasens observationer:
Brunbæltet Uglespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brunbæltet Uglespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Den voksne sommerfugl kan tillokkes med sukker- og lyslokning. Larven lever på eg.

Levested

: Ældre egeskove eller blandskove med mange egetræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: