Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Svavar Andreasen
  Foto: Svavar Andreasen
 • Fotograf: Svavar Andreasen
  Foto: Svavar Andreasen
 • Fotograf: Rene Sørensen
  Foto: Rene Sørensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Tegning af de tre grå/sorte myrearter: 1. Sort Slavemyre; 2. Mosemyre; 3. Grå klitmyre. Bemærk det tydeligt saddelformede indtryk på Grå Klitmyre.

Kendetegn

: Arbejder: 4,0-6,5 mm. Grå Klitmyre er en mat gråsort myre med en tæt hvid/gul behåring der giver den en silkeagtig, grålig farve. Forkroppen har et fladt saddelformet indtryk.

Hunner: 8,0-9,0 mm. Hanner: 7,0-8,0 mm .

Grå Klitmyre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svavar Andreasen

Forveksling

: En gråsort myre som umiddelbart ofte forveksles med Sort Slavemyre og Mosemyre. Set i profil er forkroppens saddelformede indtryk længere nede end hos end hos disse arter. I forhold til Sort Slavemyre er den lidt lysere, og behåringen er tydeligt tættere på hele kroppen. Især på overdelen af forkroppen er forskellen tydelig. I forhold til Mosemyren er strukturen ikke blank og glinsende, som hos Mosemyren og behåringen er betydeligt tættere.

Udbredelse

: Den lever i de jyske heder og i klitterne langs den jyske vestkyst, samt på Læsø.
Grå Klitmyre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra tidligt forår på solrige dage, hele sommeren og til sent efterår på lune dage.

Tidsmæssig fordeling

af Grå Klitmyre baseret på Naturbasens observationer:
Grå Klitmyre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grå Klitmyre - månedlig fordeling

Biologi

: Reden bliver gravet direkte i sandet uden nogen overbygning. Kun et eller ganske få huller og enkelte arbejdere, der løber ind og ud af hullet, afslører redens eksistens. Undertiden anlægges reden under sten eller trærødder, men æg og yngel er som regel godt gemt af vejen i modsætning til hos Sort Slavemyre. Det er en meget hurtig myre, som man ser løbe enkeltvis jagende efter smådyr, døde insekter, eller den finder lidt nektar hos klittens blomster.

Levested

: Grå Klitmyre lever fortrinsvis i de meget sandede vestjyske klitområder, hvor den lever steder med mindre tæt bevoksning af Sandskæg, Sand-Hjælme m.m. Den forekommer også helt ude i den hvide klit med meget spredt og sparsom vegetation, hvor ingen andre myrearter trives, på grund af det meget skiftende mikroklima.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ameisen oder Formicidae, Die Tierwelt Deutschland, H. Stitz, 1939

Myrer, Danmarks fauna 49, Sv. G. Larsson, 1943

Natur og Museum. Danske myrer. 20 årgang. 1980.

The Formicidae, Fauna Entomologica Scandinavica, C. A. Collingwood, 1979

De senest indberettede arter i Naturbasen: