Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Kendetegn

: En kraftig indtil 25 cm høj mos med ugrenet stængel og med sporehus i forlængelse af stænglen (d.v.s. topfrugtet), Stænglen er filtet af trådformede rhizoider (håragtige udvækster) i næsten hele dens længde.

Bladene er især i tør tilstand opad tiltrykte stænglen og ikke udpræget udspærrede som hos Almindelig Jomfruhår. Skuddene er mørkt græsgrønne/blågrønne og uden det grålige anstrøg, som Almindelig Tørvemos har.

Bladranden er utandet og der er kun få, ret utydelige tænder i bladspidsen (lup). Bladspidsen er tydelig rødbrun set mod lyset (lup). Bladrandens kanter er bøjet ind over bladpladen forneden i bladet.

Sporehusene er små og næsten kubiske, ca. 3 mm brede, men ikke særligt almindelige.

Den vokser oftest i store tuer.

Filtstænglet Jomfruhår
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: I fugtig tilstand kan bladene være forholdsvis udspærrede, men sjældent så udpræget som hos Almindelig Jomfruhår.

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er med Almindelig Jomfruhår, som ofte optræder på samme lokaliteter:

Almindelig Jomfruhår (P. commune) er oftest kraftigere i væksten, har tydeligt tandet bladrand (lup), bladene har ofte en gråligt eller hvidgråt anstrøg og bladspidsen er blegt hvidlig og ikke rødlig (lup), hvilket er er et udmærket feltkendetegn. Bladene er ofte tydeligt udspærrede og bladranden forneden i bladet er ikke bøjet ind over bladpladen.

Ene-Jomfruhår (P. juniperinum) har også utakket bladrand og rødbrun bladspids og ligner meget i væksten. Stænglen er dog kun filtet af rhizoider forneden og voksestedet næsten altid mere tørt på næringsfattig bund i skove og på heder.

Hårspidset Jomfruhår (P. piliferum) har lang bleg hårspids på bladene, har utandet bladrand, men bliver høst 5 cm. høj og gror på tør, næringsfattig bund.

Skov-Jomfrukapsel (P. formosum) er mørkegrøn, har tydeligt tandet bladrand (lup) og gror mere tørt på ofte ikke udpræget næringsfattigbund bund i skov.

Andre forvekslingsmuligheder blandt Jomfruhår og Jomfrukapsel har tydeligt tandet bladrand.

Udbredelse

: Temmelig almindelig i hele landet på egnede voksesteder.
Filtstænglet Jomfruhår - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Filtstænglet Jomfruhår baseret på Naturbasens observationer:
Filtstænglet Jomfruhår - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Filtstænglet Jomfruhår - månedlig fordeling

Biologi

: Den normale mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (N) og sporehuset (2N kromosomer). Hos tørvemosser er det kun selve det kugleformede sporehus, der er 2N, stilken er N, hvor den hos andre bladmosser er 2N som sporehuset. Jomfruhår er en de biologisk mest avancerede mosslægter og har celler i stænglen med en funktion, der kan minde om karplanternes ledningsvæv.

Levested

: Fattigkær og ekstremfattigkær (tørvemoser).
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

De senest indberettede arter i Naturbasen: