Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Helle Hamann
    Foto: Helle Hamann
  • Fotograf: Helle Hamann
    Foto: Helle Hamann
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Kendetegn

: Skuddene er 1-4 cm. høje og ugrenede.

Bladene indtil 7 mm. lange, mørkegrønne og stærkt tværbølgede. De er lancetformede, svagt spidse til butte og med tydelige og skarpe tænder langs det meste af bladranden. Bladnerven er mørk, kraftig og når næsten ud i bladspidsen.

Set under mikroskop er bladcellerne midt i bladet korte og kantede, omtrent så lange som brede. Der er tydelig randsøm langs bladranden af afvigende mere aflange celler i 2-3 rækker (mikroskop eller kraftig stereolup!).

Sporehusene er enkeltvise eller undertiden flere fra spidsen af skudet (topfrugtet mos), krumme og 4-6 mm. lange. Sporehuse er meget almindelige og modner om efteråret.

Bølget Katrinemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Olav Møller

Variation

: Der er ingen særlig variation af betydning for bestemmelsen. Se kendetegn.

Forveksling

: Bølget Katrinemos er en ret karakteristisk mos med de store, lancetformede, tværbølgede mørkegrønne blade, ugrenede stængler, og udbredte bevoksninger i skovbunden.

Arter af Stjernemos, Plagiomnium, har også store lancetformede til tungeformede blade, men mere eller mindre grenet stængel og/eller bueformet nedliggende vækst.

En noget lignende,sjældnere art: A. angustatum har kun indtil 4,5 mm. lange, smalt lancetformede og kun lidt tværbølgede blade.

Udbredelse

: Yderst almindelig, en af vores almindeligste skovmosser i løvskov.
Bølget Katrinemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når der ikke er sne.

Tidsmæssig fordeling

af Bølget Katrinemos baseret på Naturbasens observationer:
Bølget Katrinemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bølget Katrinemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (N) og sporofyt (sporehus og sporehus stilk me 2N kromosomer).

Levested

: Løse tuer og tæpper på jord i skov, parker, krat etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: