Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jan Østergaard
  Foto: Jan Østergaard
 • Fotograf: Jan Østergaard
  Foto: Jan Østergaard
 • Fotograf: Patrick Mogensen
  Foto: Patrick Mogensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. A Hedychridium sp, B Omalus puncticollis, C Omalus aenus, D Pseudomalus violaceus, E Philoctetes truncates, F Spinolia unicolor, G Chrysis Iris, H Trichrysis cyanea. A,B,C,E,F,H - copyright Alexander Berg. D,G Copyright Pekka Malinen.

Svær at bestemme!

Kan nemt forveksles med andre blågrønne guldhvepse, fx. Omalus aeneus, O. puncticollis, Pseudomalus voilaceus, Chrysis iris, Spinolia unicolor. Dog er de tre tænder på abdomens bagkant karekteristiske.

Kendetegn

: Vedguldhveps er en smuk 4-8mm blågrøn guldhveps, som relativt nemt kan genkendes på dens størrelse, smalle form og bagenden der meget artskarakteristisk ender i tre bagudrettede kanter, eller tænder (se Figur 1H). Det er en af de mest almindelige helfarvede guldhvepse at støde på.
Vedguldhveps
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Østergaard

Variation

: Kropsfarven kan variere i grøn, blå og violet.

Forveksling

: Kan nemt forveksles med andre blågrønne guldhvepse, fx. Omalus puncticollis (Figur 1B), Omalus aeneus (Figur 1C), Pseudomalus voilaceus (Figur 1D), Philoctetes truncates (Figur 1E), Spinolia unicolor (Figur 1F), men nok især Chrysis iris (Figur 1G). Også nogle af de små Hedychridium-arter kan have variationer der nærmer sig helt blågrøn (Figur 1A). Dog er Vedguldhvepsens tre tænder på abdomens bagkant karakteristiske. (Se Figur 1H)

Udbredelse

: Fra Europa og Nordafrika til Centralasien, Sibirien, Korea, Kina og Japan.
Vedguldhveps - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sidst i maj til tidlig september.

Tidsmæssig fordeling

af Vedguldhveps baseret på Naturbasens observationer:
Vedguldhveps - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vedguldhveps - månedlig fordeling

Biologi

: Vedguldhvepsehunnen søger efter huller i dødt træ som er redebolig for hvepse som Trypoxylon sp, Dipogon sp og Auplopus carbonarius ( www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse ). Her søger guldhvepsen at lægge sit afkom i det forråd som værten har samlet sammen til sine larver. Guldhvepsens larve er kleptoparasit idet den stjæler forrådet fra værtens larve. I den efterfølgende sæson er det en ny lille vedguldhveps der kommer frem. flic.kr/p/FtEotk

Vedguldhvepsen kan dog selv risikere at blive narret idet snyltehvepse som Hoplocryptus confector, Perithous divinator og Melittobia acasta, nævnes som parasitoider på guldhvepsen.

Levested

: Selvom man kan møde den på skærmplanter og på blomster af Rosen-familien, er der helt sikkert størst chance for at finde den søgende på dødt ved, træpæle eller træbygninger, i haven eller i udkanten eller lysningen af en skov typisk i fuld sol. Arten burde være almindelig i hele landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Artsdatabanken.no www.artsdatabanken.no...201000

Taxapad www.taxapad.com/local.php...

An illustrated key to the Cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) of the Nordic and the Baltic countries zookeys.pensoft.net/articles.php

De senest indberettede arter i Naturbasen: