Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen
  • Fotograf: Pia Woodrow
    Foto: Pia Woodrow
  • Fotograf: Pia Woodrow
    Foto: Pia Woodrow

Kendetegn

: Længde 11-14 mm. Imago er overvejende okkerfarvet til brunlig, dog karminrød på dækvingerne. Pronotums siderande er sorte og tornagtigt fremstående. Antenner og fire ofte uklare striber forrest på pronotum er ligeledes sorte.
Glat Bredtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Farven varierer ikke meget, omend der er lysere og mørkere eksemplarer.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Purpurbredtæge (Carpocoris purpureipennis), som dog har knap så fremstående siderande på pronotum. Overfladisk kan den også minde om Almindelig bærtæge (Dolycoris baccarum), som dog ikke har fremstående siderande på pronotum og har anderledes farvede antenner.

Udbredelse

: Her i landet optræder den overvejende som en sjælden migrant fra sydøst, idet den er udbredt syd for Østersøen samt enkelte steder i Sverige. Den synes dog at have ret stabile populationer på Bornholm og Møns Klint og pga. det mildere klima efterhånden muligvis flere steder i vore sydøstlige egne.
Glat Bredtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren, og især finder man den i sensommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Bredtæge baseret på Naturbasens observationer:
Glat Bredtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Bredtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer antagelig i juni-september. Den suger saft på forskellige urter, især kurveblomster. Der er én årlig generation.

Levested

: Den er især fundet på varmeprægede overdrev og sydvendte havskrænter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: