Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Anders Fick Thomsen
    Foto: Anders Fick Thomsen

Atlas

: Nittenplettet Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. En relativt lille og aflang mariehøne. Lyst gullig, orange, pink eller rødlig. Følehorn og ben er gule. Hovedet er bagtil sort, i midten med et lyst indsnit. Pronotum har forrest en tværrække af 4 sorte pletter og bagerst foran roden 2 sorte pletter. Dækvingerne har en sort plet ved scutellum, og derudover 9 pletter på hvert dækvinge, i alt 19 pletter.
Nittenplettet Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Variation

: Farven varierer meget. Pronotums pletter kan være sammenflydende og især dækvingernes pletter varierer i form og størrelse. Sjældent kan de være sammenflydende eller omvendt angiveligt mangle helt.

Forveksling

: En karakteristisk mariehøne der ikke bør kunne forveksles med andre arter. Arter af slægten Hippodamia, især Trettenplettet mariehøne (Hippodamia tredecimpunctata), kan have lignende kropsform, men de adskilles alle ved at have mørke lår. I øvrigt har de væsentligt færre pletter på dækvingerne, maksimalt 13 pletter, og pronotums farvetegning er meget anderledes.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Nittenplettet Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes hele året, men er mest aktiv i april-september. Findes ofte i opskyl i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Nittenplettet Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Nittenplettet Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nittenplettet Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever af bladlus på siv, høje græsser, f.eks. tagrør mm. Overvintrer som voksen i blandet andet stængler og græstuer.

Levested

: Fugtige lokaliteter ved søer, moser og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

coleoptera.org.uk: www.coleoptera.org.uk...anisosticta-novemdecimpunctata

De senest indberettede arter i Naturbasen: