Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

 Figur

Kendetegn

: Skyfald er en kolonidannende cyanobakterie, der som andre arter i slægten Nostoc er i stand til at lave nitrogenfiksering.

Den ses som ret uregelmæssige geleagtige hinder på bare steder på jord m.v., hvor der er næringsrigt, f.eks. på gårdspladser, blottet vandlidende agerjord m.v. i fugtigt vejr. - Den tørrer ind til lidet iøjnefaldende skorper, når fugtigheden forsvinder.

Den kan også findes i vandigt miljø, hvor den danner øreformede og blæreformede strukturer.

Udseendet er ikke uligt visse bævresvampes, f.eks.Kruset Bævresvamps.

Skyfald
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Forveksling

: Skyfalds makroskopiske kolonier er karakteristiske nok. Men de færreste tænker over, at det er en cyanobakterie.

Søblomme, Nostoc pruniforme, har kugleformede kolonier med mere fast og vingummiagtig struktur, og findes i rent, næringsrigt ferskvand.

Søbrombær, Nostoc zetterstedtii, er også vandlevende med kugleformede kolonier, der ligger i aggregater, der kan minde om brombær, hindbær m.v. i form.

Udbredelse

: Skyfald er almindelig landet over, men lidet iøjnefaldende.
Skyfald - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, ofte efter regnvejr, der får kolonierne til svulme op og blive mere iøjnefaldende.

Tidsmæssig fordeling

af Skyfald baseret på Naturbasens observationer:
Skyfald - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skyfald - månedlig fordeling

Biologi

: En cynanobakterie, hvis celler er sammenfæstede ved enderne og danner lange tråde, der ligger i en slimmatriks, som udskilles af cellerne. Cellerne er 3-5 my lange og kan kun iagttages i mikroskop ved høj forstørrelse.

Der er 2 typer celler: mørkegrønne celler med klorofyl og fotosyntese, hvor klorofylen ligger frit i cytoplamaet og ikke i grønkorn - og desuden celler uden klorofyl, som til gengæld besidder evnen til af binde luftens kvælstof og danne kvælstofforbindelser, som de kan anvende i deres stofskifte til vækst. Disse celler kaldes hetorocyster, ligger i cellestrengene, men er væsentligt færre i antal end de fotosyntetiserende celler. De 2 typer celler kan udveksle kulhydrat og kvælstofforbindelser ved diffusion og aktiv transport over cellemembranen.

Bakterier har ikke kønnet formering, og artsbegrebet er anderledes end hos kønnede organismer. Ændring af arvematerialet sker ved mutation i cellerne og i nogle tilfælde ved udveksling af plasmider, der er små stumper DNA.

En bakterieart består således af en samling kloner med en vis indbyrdes lighed, der ikke er definitionsmæssig.

På grund af sin hurtige og effektive vækst er Skyfald inde i billedet ved forsøg med fremstilling af biobrændstoffer - og også produktion af humane ernæringsprodukter.

I 1988 fandt man ud af, at Skyfald (Nostoc commune) var i besiddelse af et tidligere uidentificeret pigment, der kan absorbere lys i UV-A/B-delene af lysspektret. Dette pigment er med til at sætte skyfald i stand til at overleve ikke kun under udtørrende forhold, men også, hvor de er udsat for ekstrem ultraviolet bestråling (se bl.a. omtalen i Wikipedia).

Etymologi:

Det danske navn Skyfald hentyder til, at bakteriekolonierne pludseligt kan optræde i store mængder, typisk efter regnvejr, så man får indtrykket af, at den er "regnet" ned fra skyerne. - Det er de indtørrede kolonier, der pludselig svulmer op.

Levested

: Næringsrige steder på land og også i vandmiljø.

De senest indberettede arter i Naturbasen: