Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens Holmen
    Foto: Mogens Holmen
  • Fotograf: Torben Ebbensgaard
    Foto: Torben Ebbensgaard
  • Fotograf: Marie Glahn
    Foto: Marie Glahn

Kendetegn

: Arten har den for tørvemosser ret sædvanlige bygning med grene, der sidder i sidebundter ud fra stænglen og er mere samlet i et "hoved" øverst. Grenbundterne hos arten har hyppigst 2 udstående grene og 2 tyndere, der hænger ned langs stænglen.

Sod-tørvemos har gerne matte, sodbrune farvenuancer ud over den grønlige grundfarve, og butte, skeformede blade. Grenene er ofte korte, tit kun ca. 1 cm lange selv på veludviklede eksemplarer, og de udstående grene ender som regel afrundet-but uden blege, tynde forlængelser.

Selve stænglen er normalt brun, og stængelbladene, der hovedsageligt sider opad tiltrykt stænglen, er kort tungeformede med næsten parallelle sider og bredt afrundet, lidt opflosset spids.

Set i stor forstørrelse (500-700 x) i mikroskop har de blege, vandsugende hyalinceller ud mod klorofylcellerne oftest en tæt belægning med bittesmå papiller (ses som små knuder eller "stifter"); disse har givet arten dens latinske navn, og Sod-Tørvemos er det eneste tørvemos, som kan have disse papiller. Undertiden mangler de dog også hos Sod-tørvemos (varieteten laeve).

Sod-Tørvemos
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Mosgaard

Variation

: Der er en del variation i farven efter som mosset står i lys eller skygge.

Forveksling

: Arten kan i felten kendes ret sikkert ud fra følgende beskrivelse:

Blandt tørvemosser hører den til Sektion Palustria (med 6 danske arter), som er let at kende på de butte, skeformede, og samtidigt relativt brede grenblade. I sektion Palustria kendes den således:

Fra Rød Tørvemos (S. magellanicum) kendes den på at mangle de vinrøde farver, som denne art næsten altid har i det mindste på nogle blade eller på dele af stænglen eller grenene (Rød Tørvemos har heller ikke særlig mange blege forlængelser på grenene).

Fra Almindelig Tørvemos (S. palustre) kendes veludviklede planter af Sod-tørvemos på deres mere sodbrune farve (Almindelig Tørvemos er ofte lysegrøn og kan have desuden have svagt "kødrødlige"/gulrødlige farvenuancer på grenene) og det fladere hoved med forholdsvis brede grene. Hos planter af Sod-tørvemos er som regel næsten alle de udstående grene butte og mangler blege forlængelser, mens planter af Almindelig tørvemos ofte (men ikke altid) har mange af den slags forlængelser og desuden kan have tydeligt længere grene på op til 1,5-2 cm.

Almindelig Tørvemos kan under nogle voksestedsforhold også være ret brunlig, men vil i reglen så kunne kendes på at have mange grene med blege forlængelser.

Stribet tørvemos og Austins tørvemos er sjældne, og svære at bestemme makroskopisk, men vokser tit steder, hvor der også er Sod-tørvemos. De har også gerne brunlige farvenuancer og kan til tider endda blive næsten helt rustbrune. Ofte er deres grene mere kompakte som følge af tæt tiltrykte blade, og hovederne er mere hvælvede i midten. De har ofte mange udstående grene med blege forlængelser og hovedsageligt 2 (Stribet) eller 1 (Austins) nedhængede grene i hvert grenknippe.

Midtstillet tørvemos, der er halvsjælden og sikkert noget overset, kan umiddelbart ligne en mellemting mellem Almindelig- og Stribet tørvemos. Den har ofte ret lange grene, og tit har mange af de udstående grene hvidlige forlængelser. Grenknipperne på veludviklede planter har mest 3 nedhængende grene. Også den bør dog bekræftes ved hjælp af mikroskopiske kendetegn. Arten vokser i mere mineralrige kærområder, men undertiden på lokaliteter, hvor der også vokser Sod-tørvemos.

I mikroskop kan Sod-Tørvemos i de fleste tilfælde let kendes fra alle andre tørvemosser på hyalincellernes papilløse vægge ud mod klorofylscellerne. I sjældne tilfælde kan formen laeve (uden papiller) dog også i mikroskop være stort set umulig at kende fra Midtstillet tørvemos.

Udbredelse

: Den er almindelig i ekstremfattigkær o.l., men ekstremfattigkær er ikke almindelige i Danmark, i hvert fald ikke på Øerne.
Sod-Tørvemos - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Sod-Tørvemos baseret på Naturbasens observationer:
Sod-Tørvemos - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sod-Tørvemos - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi med generationsskifte, se f.eks. Almindelig Tørvemos.

Levested

: Den gror mere næringsfattigt end Almindelig Tørvemos og findes mest i ekstremfattigkær og højmose, hvor den gror ret tørt til middelfugtigt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

The Norwegian Sphagna: a field colour guide - forfatter: Kjell I. Flatberg, ISBN 82-7126-645-4 - kan downloades gratis på: www.ntnu.no...Rapport_2002_4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: