Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nikolaj H. Correll
    Foto: Nikolaj H. Correll
  • Fotograf: Carsten  Holm Clausen
    Foto: Carsten Holm Clausen
  • Fotograf: Glenna Andersen
    Foto: Glenna Andersen

Kendetegn

: Planten har typisk tørvemosstruktur med grenene i sidebundter ud fra stænglen.

Bladene er stumpe og noget hule.

Mossen er en kraftig tørvemos og har normalt altid tydeligt røde farver.

Rød Tørvemos, ubest.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Carlo Møller

Variation

: Det er sjældent, at de røde farver er fraværende.

Forveksling

: Rød Tørvemos kendes i felten på

de stumpe grenblade og de vinrøde farver. Den tilhører sektionen Palustria inden for sphagnumslægten (6 danske arter, se under Almindelig Tørvemos). Sektionen er kendetegnet ved stumpe grenblade. Ingen anden art i Sektion Palustria har vinrøde farver. Hanplanter af Almindelig Tørvemos kan dog være temmelig kødrøde-matrøde.

Udbredelse

: Den er ret almindelig på egnede voksesteder i ekstremfattigkær landet over.
Rød Tørvemos, ubest. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Tørvemos, ubest. baseret på Naturbasens observationer:
Rød Tørvemos, ubest. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Tørvemos, ubest. - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige mosbiologi. Se f.eks. under Udspærret Tørvemos.

Levested

: Den gror middelfugtigt i fattigkær og ekstremfattigkær.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: