Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mads Paulsen
    Foto: Mads Paulsen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

 Figur

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Rødspidset Glassværmer (tidligere navn var Rødtippet glassværmer) er en spinkel glassværmer, med et vingefang på ca. 15-23 mm. Bagkroppen er sort med en rød tværstribe på midten. Forvingerne har en rødlig bestøvning yderst på forvingen. Haletotten har tydeligt hvide skæl i siden.

Rødspidset Glassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Forveksling

: Der er 3 arter glassværmere med rød tværstribe på bagkroppen. Rødspidset Glassværmer (S. formicaeformis) har en tydelig rødlig bestøvning yderst på forvingen og hvide skæl på haletotten. Rødbæltet glassværmer (S. culiciformis) har rød bestøvning ved vingeroden. Hos den tredje art, Synanthedon myopaeformis, går den røde stribe ikke hele vejen rundt om bagkroppen, men er afbrudt af en hvid stribe på undersiden af bagkroppen.

Udbredelse

: Rødspidset Glassværmer er meldt fra alle danske distrikter, med undtagelse af Sydsjælland og Bornholm. På Fyn var den tidligere kun kendt fra enkelte fund på Nordfyn, men eftersøgning med feromoner i 2007 viste at arten er langt mere udbredt og almindelig på Fyn end først antaget.
Rødspidset Glassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ifølge flyvetabellen flyver Rødspidsett Glassværmer i hele juni måned og indtil midten af juli. Fund af arten i 2007 (feromoner) viste dog, at arten flyver meget længere end angivet i tabellen, idet de sidste slidte eksemplarer blev fundet så sent som 24 august.

Hannen kan lokkes med feromonproppen FOR. Den voksne sommerfugl kan træffes flyvende det meste af dagen, men den flyver helst fra kl. 12-18.

Tidsmæssig fordeling

af Rødspidset Glassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Rødspidset Glassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødspidset Glassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 2-årig og lever i Krybende Pil, og andre pilearter. I det tidlige forår kan man således finde larver og pupper i kviste og stubbe. Arten er dog noget nemmere at finde, når den voksne sommerfugl om sommeren flyver til f.eks. blomstrende hindbær.

Levested

: Arten foretrækker solrige steder med godt læ. Lokaliteterne varierer meget lige fra fugtige moser med lave krat af Krybende Pil langs drængrøfterne, til mere tørre steder på heder og i skove. Den er endda trukket til feromonpropper i en ganske almindelig parcelhushave, langt fra piletræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974

De senest indberettede arter i Naturbasen: