Østlig Perlemorsommerfugl

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Østlig Perlemorsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 48-64 mm alt efter kønnet. Vingeoversiden er lyst orange, med adskillige sorte pletter og bånd. Forvingeundersiden er mat orange, med enkelte sorte pletter. Bagvingeundersiden er delt midtover af et hvidt og brunt bånd. Den inderste halvdel er grønlig, med markerede årer, den yderste er lysebrun, med kraftigt slørede, mørke pletter.

Forveksling

: Minder meget om sin slægtning Kejserkåbe, A. paphia. Vingeoversidens sorte pletter er dog langt mindre på laodice. Det bedste kendetegn er bagvingeundersiden, som hos paphia har flere hvide bånd, men kun ét enkelt hvidt bånd hos laodice.

Udbredelse

: Er i Danmark kun fundet 7 gange. Det første "danske" eksemplar blev fundet d. 8/8 1986 i Ølene på Bornholm. I 1997 blev det næste fundet, denne gang på Kroghage (Falster). I 2003 blev i alt 5 eksemplarer set 31/7, 4 ved Nexø og 1 ved Årsdale. Siden er den ikke set, men den vil utvivlsomt snart blive fundet i Danmark igen. Dyrene menes at stamme fra Polen, hvor arten er i kraftig fremgang/udbredelse.
Østlig Perlemorsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er juli-august, larven fra september til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Østlig Perlemorsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Østlig Perlemorsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Østlig Perlemorsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen er en kraftfuld flyver, der mest ses suge nektar, især på tidsler. Larven lever på flere forskellige viol-arter, men især Sump-Viol (Eng-Viol); den overvintrer som halvvoksen.

Levested

: Arten holder typisk til i sumpskove og moser, da det er her, dens foderplante Eng-Viol vokser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Klaus Hermansen: Dagsommerfugle i Danmark, 2010.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: