Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Skarlagensvampehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. En karakteristisk bille der er kendetegnet ved den skarlagenrøde farve med 4 store sorte pletter på dækvingerne.

Følehornene er sorte og ret kraftige. Benene er sorte med lysere knæ og fødder. Hovedet er sort, bagtil lidt lysere. Pronotum er overvejende skarlagenrød, med sort midtparti. Pronotum tilsmalnet fremefter med fremskudte forhjørner. Dækvingerne er fint punkterede, jævnt rundede og bredest omkring midten.

Larven er kendetegnet ved den sorte grundfarve og gule spiser på kroppens 1., 4., 5., 9., og 11. segment.

Skarlagensvampehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Kan umiddelbart ikke forveksles med andre arter, selvom imago åbenlyst har visse ligheder med de mere almindelige mariehøner.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig, på nær i løvskovsfattige egne som Vestjylland
Skarlagensvampehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-september, men findes også ofte i vinterhalvåret overvintrende under bark.

Tidsmæssig fordeling

af Skarlagensvampehøne baseret på Naturbasens observationer:
Skarlagensvampehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skarlagensvampehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever både som larve og voksen af diverse svampe på løvtræ, især bøg og birk.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

naturesport.org.uk:

www.naturespot.org.uk...false-ladybird

De senest indberettede arter i Naturbasen: