Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Toradet Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stængler er indtil 70 cm høj, skarpt trekantede og ru. Jordstænglen er lang og krybende, og skuddene står enligt eller i smågrupper.

Løvbladene er i reglen lidt kortere end stænglen, ca. 5 mm brede, grønne til blågrønne samt ru i kanten.

Blomsterstanden er indtil 7 cm lang og med indtil 30 siddende småaks, som er stærkt sammentrængte, evt. bortset fra de nederste som kan sidde i lille afstand fra de øvre. Blomsterstanden er af ensakstypen, men småaksene i midten af blomsterstanden er i reglen hanlige. Ved grunden og øverst i blomsterstanden er småaksene helt eller alt overvejende hunlige; derved bliver blomsterstanden tynd og åben på midten, hvor de rent hanlige aks sidder. I alt fald de nedre hunaks sidder i to ret tydelige rækker, hvilket har givet planten dens navn.

Frugthylstrene er smalvingede og med takket rand.

Skedehindetilhæftningen er rund og ca. så lang som bred. Bladskedernes bugsider er kun hindeagtige foroven langs randen.

Den danner hen på vækstsæsonen "falske stængler", d.v.s. mangebladede bladskud, som ikke udvikler aks.

Toradet Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Sylvia Rennison

Variation

: Blomsterstanden er meget variabel m.h.t. fordeling af hanlige og hunlige aks. Man kan sagtens finde planter, der er hanlige foroven og hunlige forneden eller næsten rent hunlige.

Forveksling

: Den adskilles fra Sand-Star ved de rent hanlige aks, som i reglen forekommer, samt ved at frugthylstret er smalt vingekantet (bredt vingekantet hos Sand-Star). Vegetativt kan den kendes på, at bladskedernes bugside kun er hindeagtig langs randen (helt hindeagtige hos Sand-Star).

Derudover gror Sand-Star i reglen mere tørt end Toradet Star.

Udbredelse

: Almindelig på Øerne, Bornholm, Øst- og Nordjylland, ret sjælden i Vestjylland.
Toradet Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Toradet Star baseret på Naturbasens observationer:
Toradet Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toradet Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt som de fleste andre halvgræsser.

Den kan optræde som pionerplante på fugtig tidligere agerjord m.v., hvor dyrkning er opgivet, samt ved nygravede søer. Den er i nogen grad kulturbetinget.

Levested

: På fugtig mesotrof til ret næringsrig bund i enge, moser, ved søbredder og opgivne marker og enge nær moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: