Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Kendes på de to første bagkropssegmenter på hver side har en tydelig bagudrettet torn ( se ill. Fra Wesenberg-Lund ). Det har givet navnet quadrispinosa ( quadri = 4, spinos = torne ). Ifølge en finsk forsker John Loehr, udvikler individer der lever i vandløb mindre eller slet ingen torne. I vandløb vil udviklingen af tornene yderligere afhænge af om der er fisk i vandløbet. Hvis der er fisk vil tornene blive relativt længere end i vandløb uden fisk.

www.youtube.com/watch...

Ved første øjekast kendes den på farven, der er gulgrå, men hvert segment med en tydelig brunlig- grøn stribe Længde hunner: 7 – 11 mm, eller i intervallet 12 – 15 mm afhængig af generation. Længde hanner: 10 – 17 mm. Den er den livligste af vores ferskvandsamfipoder og er en udemærket svømmer. Den holder til i vores større søers bælte af rodfæstet akvatiske vegetation. Den svømmer altid med ryggen opefter, og bevæger sig ikke sidelæns som Gammerus pulex

Forveksling

: Hvid Østersøtangloppe ( Monoporeia affinis ) som formodes uddød i Danmark, da den ikke er konstateret siden 1954, og kun var kendt fra Furesøen. Den er i øvrigt helt hvid

Udbredelse

: Furesøen, Farum Sø, Esrum Sø, Sorø Sø og Tystrup Sø

Dens samlede udbredelse dækker Tyskland, Skandinavien, de baltiske lande, russisk Karelen og de mest brakvandede områder af Østersøen

Hvornår ses den?

: Sansynligvis bedst i vinterhalvåret, hvor den tilsyneladende kan gå op i mindre vandløb, idet arten er kendt for at kunne migrere opstrøms. Ellers kan den kun fanges i det submerse område ved brug af trawl med en maskestørrelse på 1 mm eller ved brug af fælder med lokkemad

Biologi

: I Vänern i Sverige starter reproduktionen i midt- september, når et maximum omkring årsskiftet og fortsætter til juli måned. I Mjøsa i Norge foregår hovedparten af gydningen fra november – maj måned. De fleste hunner i Mjøsa dør efter gydningen. Hunnerne kan yngle som 1 årige, og de har en maximal levetid på 2 år

Hver hun bærer i gennemsnit 12- 64 æg

De nyklækkede unger har en tendens til at isolere sig fra de adulte, ved at søge mod lavere vand for at begrænse kanabilisme

Føde: Phytoplankton, zooplankton, detrius m.m.

Levested

: Arten fortrækker dybe oligotrofiske eller mesotrofiske søer med et højt iltniveau i profundal-zonen

Tidligere et af karakterdyrene i vegetationsbæltet på 4- 7 meter vand i Furesøen og Esrum sø

I følge Wesenberg- Lund findes den ikke på dybder < 1 meter og heller ikke i den bløde bund i Profundal- zonen

Trusler

: Næringskonkurence fra vandremuslingerne Zebra og Quagga ( Dreissena polymorpha Pallas og Dreissena rostriformis bugensis )

Parasitter

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Review: Nye svar på forekomsten af såkaldte " istidsrelikter " blandt STORKREBSENE ( MALACOSTRADA: MYSIDA, AMPHIPODA ) i Furesø af Jacob Damgård

Life cycle and spatial distribution of the amphipod Pallasea quadrispinosa in a lake in norther Sweden
Catherine Hill, Holartic Ecology 28 april 1988

Andrzej Kolodziejzyk, Department of Hydrobiology, University og Warsaw, Warszawa, Poland 2009
Relict invertebrates in Lacustrine habitats: Life History of Pallaseopsis Quadrispinosa in a deep Mesothrophic Lake

C. Wesenberg-Lund: Ferskvandsfaunaen Biologisk belyst Invertebrata Andet Bind. Gyldals Boghandel 1937, s. 542- 562

De senest indberettede arter i Naturbasen: