Gyldenrisdværgmåler (E. cauchiata)

Se alle 

 ID-billeder

Udbredelse

af Gyldenrisdværgmåler (E. cauchiata) baseret på Naturbasens observationer:
Gyldenrisdværgmåler (E. cauchiata) - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Gyldenrisdværgmåler (E. cauchiata) baseret på Naturbasens observationer:
Gyldenrisdværgmåler (E. cauchiata) - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gyldenrisdværgmåler (E. cauchiata) - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: