Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Småplettet Brodbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5 mm. Overvejende sort med sølvbehåret pronotumrod og mange sølvbehårede pletter på dækvingerne. Følehornenes rod er ofte noget lysere.

Følehornenes 5.-10. led er savtakkede. Pronotum er bredest lige foran baghjørnerne. Bagkropsspidsen (pygidium) er trukket ud i en spids, som ikke dækkes af dækvingerne og er lidt længere end ved roden bred.

Småplettet Brodbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Den bør som udgangspunkt ikke kunne forveksles med andre arter. Den eneste anden plettede Brodbille vi har i DK, Toplettet Brodbille (Tomoxia bucephala), adskilles let ved kun at have i alt 2 pletter på dækvingerne. Den er desuden noget større.

Udbredelse

: Arten er fundet i Vestjylland og Nordøstsjælland. En sjælden art der er rødlistet NT. Den blev første gang fundet i Danmark i 1978 og har siden da spredt sig, omend noget langsomt.
Småplettet Brodbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Småplettet Brodbille baseret på Naturbasens observationer:
Småplettet Brodbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Småplettet Brodbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet træsvampe på nåletræ. Larver er fundet i Fyrre-Korkhat (Gloeophyllum sepiarium). Det voksne dyr angives at være blomstersøgende.

Levested

: Nåleskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: