Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm

Atlas

: Apion immune overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,0-2,8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er ensfarvet sort med spredt hvidlig behåring. Snuden er hos hannen ca. 1,25 gange længere end pronotum, hos hunnen næsten 1,5 gange længere. Hovedet er bagtil kraftigt punkteret og har nogle længdefurer mellem øjnene. Pronotum har en kort midtfure, der ikke når frem til midten. Dækvingerne er brede og når det bredeste punkt bag midten. Dækvingespidsen er kraftigt rundet.

Dette er en af de 3 Apion-arter tilknyttet Gyvel.

Apion immune
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Pronotums midtfure varierer og er ofte reduceret til en grube bagerst på pronotum eller helt manglende.

Forveksling

: Den mere almindelige Apion atratulum, som også lever på Gyvel, ligner meget. Den adskiller sig ved at pronotums midtfure er længere og når forbi midten. Hovedet har hverken længdefurer mellem øjnene eller kraftig punktur bag øjnene og den bagerste del af hovedet har et tydeligt blankt parti, som hos immune er smallere eller helt usynligt afhængigt af hvordan hovedet sidder. Endelig er atratulum også bredere.

Apion fuscirostre lever også på Gyvel, men ser helt anderledes ud med de lyse ben og den overvejende brunlige overside.

Det kan ikke udelukkes at nogle af vore andre sorte Apion-arter tilfældigt vil kunne træffes på Gyvel, men disse arter har en væsentligt anderledes kropsform, og kan udelukkes med beskrivelsen under Kendetegn.

Udbredelse

: Arten er kun fundet i Jylland, hvor den er noget spredt forekommende. Den er ikke fundet i Nordjylland i nyere tid.
Apion immune - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes det meste af året, men er mest talrig i efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Apion immune baseret på Naturbasens observationer:
Apion immune - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion immune - månedlig fordeling

Biologi

: Larverne udvikles i grønne stængler af Gyvel, hvor de danner galler.

Levested

: Heder, skrænter, overdrev og andre steder med Gyvel.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 34: 279-284.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: