Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen
  • Fotograf: Tony Søholm Larsen
    Foto: Tony Søholm Larsen
  • Fotograf: ODM
    Foto: ODM

Svær at bestemme!

Brunlige og mindre individer kan forveksles med Almindeligt Firben.

Atlas

: Markfirben overvåges i Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr

Kendetegn

: Kraftigt kortbenet firben med et kort højt hoved. Stor og iøjnefaldende øreåbning. Bliver op til 23 cm lang, hvor kroppen udgør 6-9 cm. Gråbroget på ryggen og siderne med et lysegråt bånd langs siderne. Hunnerne er lidt større end hannerne og om foråret har hannerne grønne sider med mørke pletter.

Æggene, som lægges i jorden, er hvide og ovale. Når de lige er lagt er de ca. 12-15 x 7-10 mm. I løbet af æggenes udvikling optager de vand og måler til sidst ca. 20 x 15 mm.

Markfirben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulla Friborg

Variation

: Hannernes grønne farve kan variere en del.

Forveksling

: Kan forveksles med Skovfirben, men er kraftigere, mere ensartet i farvetegningen (undtagen hannernes grønne forårspragt). Markant øreåbning. Hovedet er højere og mere trekantet. Til forskel fra Skovfirben kan man i reglen erkende en smal hvid punkteret linje på ryggens midte.

Finder man skaller af æg fra Markfirben, skal man være meget opmærksom på, at de meget nemt kan forveksles med kokoner spundet af sommerfuglelarver fra familien Lasiocampidae (Bredvingede Spindere). Kokonerne er brunlige og virker uldne (se www.naturbasen.dk...bredvinget-spinder-ubest) men gemmer på en hvid hinde der, når “ulden” går af, til forveksling ligner en æggeskal fra en Markfirben. Den hvide hinde kan ses på dette billede: www.naturbasen.dk/observation... Markfirben lægger sine æg i jorden og når æggene klækker vil ungerne forlade ægget i jorden og derefter grave sig fri. Markfirbenets æg vil således aldrig ligge fritliggende, med mindre der er tale om en opgravet rede. Finder man et fritliggende "æg" som fx dette: www.naturbasen.dk/observation..., er der en stor sandsynlighed for, at det kan være en kokon. Bestemmelse af æggeskaller af Markfirben er således meget svært og en sikker identifikation og validering kræver derfor, at der indsamles belæg og at dette sendes til en ekspert til bestemmelse.

Udbredelse

: Over hele landet, men ses ikke i et par områder i Jylland, store dele af Lolland-Falster og en del mindre øer. Kendes i det meste af Europa, men da den er æglæggende i modsætning til almindelig firben, kan den ikke klare sig så langt nordpå, og kendes derfor ikke i Norge og kun i det sydlige Sverige. Markfirben er opført på Habitatdirektivets bilag IV, som omfatter dyr, der skal gives streng beskyttelse.
Markfirben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April til september. Ungerne frem til november.

Tidsmæssig fordeling

af Markfirben baseret på Naturbasens observationer:
Markfirben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Markfirben - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne kommer frem af hi i midten af april og hunnerne i midten af maj, men kan dog variere og være samtidig med hannerne og parringstiden er straks i gang. Hunnen lægger æg i midten af juni. Der lægges 6-12 æg der graves 5-10 cm ned et sted hvor solen kan skinne ned. Æggene klækkes i august-september, medmindre det er en kold sommer. Så udruges de ikke men går til spilde. De voksne går i hi i september men ungerne kan være fremme helt til november. Vinterdvalen foregår i gravegange de selv graver i sydvendte skråninger. Markfirbenet lever primært af græshopper, sommerfugle larver og biller. Lever i kolonier på mellem 5-40 dyr.

Levested

: Ses oftest på steder med løs sandet jord, dvs. heder, klitter og vej- og jernbaneskråninger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: