Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Egesommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 30-37 mm. Hannens vingeoverside er ensfarvet brun, mens hunnen har en stor orange plamage på forvingerne. Begge køn har en brun forvingeunderside med en hvid punktlinje, såvel som de begge har en lille "hale" for enden af bagvingerne. Bagvingeundersiden er ligeledes brun med en hvid punktlinje, og med en række rød-orange pletter langs vingesømmet.

Forveksling

: Kan forveksles med de to nære slægtninge, Det Hvide W (Satyrium w-album) og Slåensommerfugl (Satyrium pruni), men kendes på bagvingeundersidens veladskilte røde pletter, der i de to andre arters tilfælde er sammenhængende.

Udbredelse

: I Danmark har arten altid været meget sjælden og lokal. Den er fundet på følgende danske lokaliteter: Skatskov (1917-1959), Dyrby Krat (1939-1972), Hvidding Krat (1946-1992) som var artens danske højborg, Alstrup Krat (i alt 5 eks. i 1955) og Falslev (1 eks. i 1967). Disse lokaliteter ligger alle ved Viborg, men arten havde også en kraftig bestand i Frøslev Mose i Sønderjylland i 1934-1971.

Det sidste danske fund er fra Hvidding Krat i 1992, hvor Ole Fogh Nielsen så et enkelt eksemplar. Arten må frygtes at være uddød her i landet, men da den er lunefuld i sin optræden og lever en skjult tilværelse, er muligheden for en overset eller glemt bestand stadig eksisterende.

Egesommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver typisk fra sidst i juni til midt i august. Larvetiden er maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Egesommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Egesommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Egesommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Der vides ikke meget om ilicis levevis i Danmark, men den er sandsynligvis som i resten af Nordeuropa. Hannerne, som er territoriale, har hver deres udsigtspost, som de bruger til at lokalisere andre rivaliserende hanner og uparrede hunner. Æggene lægges på eg, hvor de overvintrer. I maj klækker de sneglelignende larver, som straks begynder at æde af egeknopperne.

Levested

: I Danmark fandtes ilicis i gamle, lysåbne, og varme egekrat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

De senest indberettede arter i Naturbasen: