Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
  Foto: Jens Søgaard Hansen
 • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
  Foto: Jens Søgaard Hansen
 • Fotograf: Henrik Stenholt
  Foto: Henrik Stenholt

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Unge individer er flere dage efter forvandling fra larvestadiet lysere i farverne end de fleste andre myrearter.

Kendetegn

: Arbejder: 2,5-4,0 mm. En lille næsten ensfarvet sort til brunsort myre med lysere brunlige følehorn og ben. Kroppen er langstrakt med korte ben. Den har et relativt stort firkantet hoved med afrundede nakkehjørner og lige bagkant. Forkroppen er bagerst forsynet med korte torne (epinotums torne). Strukturen er på hele hovedet og forkroppen tydelig og fint længdestribet. Bagkroppen med blank overflade. Hunner: 6-8,0 mm. Hanner: 5,5-7,0 mm. Kønsdyr har omtrent de samme farver som arbejdere.
Græstørvmyre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Variation

: Unge individer er flere dage efter forvandling fra larvestadiet lysere i farverne end de fleste andre myrearter. Se figur 1.

Forveksling

: Denne art bør ikke kunne forveksles med andre myrearter. De noget større Myrmica-arter, som også er brunsorte f.eks. Myrmica lobicornis, har lange torne på epinotum.

Udbredelse

: Den er udbredt i hele landet, hvor den træffes i hele Vestjylland, på de jyske heder og overdrev, hvorimod den på øerne mest træffes i strandområderne.
Græstørvmyre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele sommerhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Græstørvmyre baseret på Naturbasens observationer:
Græstørvmyre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Græstørvmyre - månedlig fordeling

Biologi

: En meget lille, men hidsig og aggressiv myre, som gerne angriber enhver, der forstyrrer dens rede. Som alle andre medlemmer af underfamilien Myrmecinae har den brod og forsøger ofte at stikke med den. Den lever helt underjordisk, men kommer op på jordoverfladen for at reparere udgangen. Dens rede afsløres som regel af et lille, men tydeligt krater af opgravningsmateriale. Ofte ligger der rester af små døde insekter omkring krateret.

Den lever overvejende af smådyr og mikroorganismer, som trives i det tørre og varme underjordiske miljø, men supplerer også føden med lidt nektar fra rodlus.

Arten er værtsmyre for Gøgemyre (Tetramorium atratulum), som er en myreart uden arbejderkaste. Denne myreart lever som snylter hos Græstørvmyren. Den er fundet på Bornholm, Lolland, Nordsjælland, samt Syddjurs.

Levested

: Man træffer den i kystnære områder, klitter, overdrev, grusgrave eller på de jyske heder. Jorden skal være meget sandet og vegetationen meget sparsom, ofte med spredt bevoksning af f.eks. Sandskæg, Høgeurt eller Hedelyng. Den foretrækker meget tørre og varme lokaliteter. Lever på samme lokaliteter som Hedemyre, men der er ofte stor afstand mellem deres samfund.

De senest indberettede arter i Naturbasen: