Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Fynn-Rasmus Alt
    Foto: Fynn-Rasmus Alt
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Kendetegn

: Kropslængden er meget lig alm. Gedehams (Vespula vulgaris) hvor arbejderne er 13-15 mm., 14-15 mm. for hanner og 16,5-17 mm. for hunnerne. Arten har et gul-sort, nogle gange hvidt, mønster, oftest med en karakteristisk rødbrun farve på de to forreste led af bagkroppen (tergum 1 og 2). Dronninger kan have mere gul eller hvid farve på bagkroppen. Midterste del af forkroppen (metanotum) har kun to meget små gule prikker. Forreste del af ansigtet (clypeus) er gult med et sort ankerformet bånd i midten.
Rød Gedehams
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Fynn-Rasmus Alt

Variation

: Andelen af rød farve på bagkroppen kan variere mellem dronninger og arbejdere, hvor dronninger ofte udviser mere rød farve.

Forveksling

: Rød gedehams kan ikke forveksles med andre arter, men en anden art der ses med mindre røde prikker på bagkroppen kan nævnes, nemlig Norsk gedehams (Dolichovespula norwegica).

Udbredelse

: Rød gedehams findes verden over og er mest udbredt i Nord- og Østeuropa, samt store dele af Nordamerika og i den centrale og nordlige del af Asien. Rød gedehams kan observeres i hele Danmark.
Rød Gedehams - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra primo april til primo september, med flest i starten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Gedehams baseret på Naturbasens observationer:
Rød Gedehams - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Gedehams - månedlig fordeling

Biologi

: Rød gedehams er en social gedehams, der typisk lever i huler få centimeter under jorden. Rød gedehams livscyklus begynder allerede i efteråret, hvor en ny dronning forlader reden for at parre sig. Lykkedes det, graver hun en lille hule i jorden, hvor hun overvintrer for så om foråret at bygge en ny hule. Kort efter at dronningen har grundlagt reden, lægger hun de første æg, der klækker til arbejdere. Arbejderne færdiggør resten af byggeprojektet samt yngelplejen, mens dronningen fortsætter med at lægge æg. En rede består typisk af tre kamre, et mindre kammer med få rum, hvor arbejderne klækker, og to større kamre med en del flere rum, hvor hanner og nye dronninger klækker. En fuldvoksen koloni består af mellem 75 og 400 arbejdere og bliver sjældent større end en diameter på 20 cm. Den bliver bygget af papir, som arbejderne laver ved at tygge gammelt tørt træ.

I modsætning til bier, og nogle andre hvepse, spiser rød gedehams ikke nektar eller pollen, de er nemlig rovdyr og lever udelukkende af levende bytte. Føden består hovedsageligt af andre insekter, som de fanger og fodrer til deres larver. De individer af rød gedehams der findes i Europa og Asien parasiteres af hvepsen; Vespula austriaca, som er en obligat redeparasit på V. rufa. Det sker ved, at en hun af V. austriaca invaderer en fuldvoksen koloni af rød gedehams for at dræbe dronningen. Herefter overtager hun hendes plads i kolonien, og tvinger arbejderne til at pleje hende og opfostre hendes afkom. V. austriaca har ingen arbejderkaste, hvilket betyder, at de aldrig bygger deres egen rede, men kun snylter på andres.

Levested

: Rød gedehams findes typisk i åbne skovområder og ved udtørrede flodbreder, hvor den bygger sin rede et par centimeter under jorden. Af og til observeres der også reder over jorden, som f.eks. i hule træstammer eller under hustage.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Akre, R.D., A. Greene, J.F. MacDonald, P.J. Landolt, and H. G. Davis. 1980. Yellowjackets of
America North of Mexico. U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook, No. 552, 102 pp.
A., Archer, M., E., & Ratnieks, F., L., W. (2005). A Test of Worker Policing Theory in an Advanced Eusocial Wasp, Vespula rufa. Evolution, 59 (6), 1306-1314
Yamane S., Kubo T., (1970). A brief note on a labor-parasitic wasp, Vespula austriaca, in association with Vespula rufa schrencki. Kontyu 38(2):171–175
Archer, Michael E. (1997, July 31) Taxonomy distribution and nesting biology of the Euro-Asian species of the Vespula rufa group (Hymenoptera Vespidae), Entomologist’s monthly magazine.
Online kilde 1. biologicalsurvey.ca...95v_rufa. Set 3/8 2020
Online kilde 2. www.eakringbirds.com...insectswaspsidentification. Set 3/8 2020
Online kilde 3. www.bwars.com...vespula-rufa. Set 3/8 2020
Wenseleers, T., Badcock, N., S., Erven, K., Tofilski, A., Nascimento, F., S., Hart, A., G., Burke, T.,

De senest indberettede arter i Naturbasen: