Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Hvid Snerre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Hvid Snerre er glat til svagt håret og bliver indtil meterhøj, men oftest lavere. Jordstænglen er rigt grenet. Stænglerne er svagt firkantede, ret slappe og opstigende til oprette.

Skuddene bærer brodspidsede blade, der sidder 6-8 i krans.

Blomsterne er små og hvide og sidder i en rigtgrenet og rigt blomstret, udspærret, endestillet blomsterstand. Kronfligene er brodspidsede.

Hvid Snerre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Den kendes fra indslæbte arter som Park-Snerre og Liden Snerre på, at kronfligene har en tydelig brod.

Den adskilles let fra Trenervet Snerre på kun at have en bladnerve.

Samlet set karakteriseres den af brodspidse kronflige (sammenvoksede kronblades delflige) og brodspidse blade, der sidder mange (6-8) i krans, og på at have glat stængel og frugter.

Den krydser villigt med Gul Snerre, og bybriderne kan krydse tilbage. Krydsningen kaldes Hvidgul Snerre og har blomster i forskellige lysegule toner.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder landet over.
Hvid Snerre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Hvid Snerre baseret på Naturbasens observationer:
Hvid Snerre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvid Snerre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vegetativ formering ved skud fra jordstænglen.

Etymologi:

Galium af græsk galion=mælk, oprindelig en betegnelse for Gul Snerre, der tillagdes evnen til at kunne få mælk til at løbe sammen. Snerre anvendtes oprindeligt mest om Burre-Snerre, , hvis lange filtrede skud, som ere besat med krogbørser, snærer sig sammen om den øvrige plantevækst.

Mollugo er afledt af latinsk mollis=blød, hvilket sikkert sigter til, at planten og dens frugter ikke er ru eller tornede som Burre-Snerre m.v.

Levested

: I græssamfund, langs veje, på kulturbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: