Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Mogens Holmen
    Foto: Mogens Holmen
  • Fotograf: Rune Engelbreth
    Foto: Rune Engelbreth

Atlas

: Nordisk Kærguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Nordisk kærguldsmed har en kropslængde på ca. 31-40 mm, og er en af vores mindre guldsmede. Hunner og unge hanner er mørke med lyst gule pletter på de første 7 bagkropsled. Hos hannen, skifter bagkropspletterne med tiden farve over orange til mørk rød. Hos helt gamle hunner kan de gule pletter være ret mørke.
Nordisk Kærguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Kehlet

Forveksling

: Nordisk kærguldsmed kan meget let forveksles med lille kærguldsmed.

BEMÆRK Nedenstående kendetegn er ikke 100 procent konsistente, brug derfor flere til artsbestemmelse.

- Forkanten af forvingen er lyst gul hos nordisk kærguldsmed, hvor den er mørkebrun til sort hos lille kærguldsmed.

- Ved hannerne har Nordisk kærguldsmed oftest rødlige vingepletter, hvor lille kærguldsmed oftest har mørke vingepletter. Der kan dog forekomme individer af lille kærguldsmed med lidt rødlige vingemærker så denne karakter er ikke helt entydig.

- Den mørke plet på forvingernes basis er meget lille og afgrænset hos nordisk kærguldsmed, og pletterne på bagkroppen er større end ved lille kærguldsmed.

- Udbredelsen af pletter på bagkroppen kan varierere meget, men generelt har nordisk kærguldsmed mere farve på bagkroppen end lille kærguldsmed.

Det kan være svært at adskille nordisk kærguldsmed fra lille kærguldsmed med de overnævnte karakterer og man bør bruge flere kendetegn til at afgøre ID, istedet for blot at bero sig på en enkel.

Hvis man er usikker kan sagen afgøres ved at fange individet og kigge på kønsorganerne. Her henvises til figurene i f.eks. Dijkstra eller Fogh.

Nordisk kærguldsmed kan også forveksles med stor kærguldsmed. Stor kærguldsmed er væsentlig større og kraftigere og har væsentlig større pletter på bagkroppen. Den sidste plet på bagkroppen er stor og citrongul til gul, også på den kønsmodne han.

Udbredelse

: Nordisk kærguldsmed er ret almindelig i den vestlige del af landet og i nord-sjælland. Den forekommer mere sporadisk i resten af landet, og er kun sjældent fundet på Fyn i nyere tid.
Nordisk Kærguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nordisk kærguldsmed er på vingerne fra slutning af april/starten af maj og til midten af juli. Den er ofte den tidligste af de ægte guldsmede og kommer typisk en til to uger før lille kærguldsmed.

Tidsmæssig fordeling

af Nordisk Kærguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Nordisk Kærguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nordisk Kærguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Nordisk kærguldsmed er 2-3 år om udvikling til adult.

Levested

: Nordisk kærguldsmed findes ofte de samme steder som lille kærguldsmed, altså i vandhuller og søer med surt vand, som hedesøer, tørvemoser og skovsøer. Den kan dog også trives i mere næringsrige søer og vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: