Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tina Poulsen
    Foto: Tina Poulsen
  • Fotograf: Tina Poulsen
    Foto: Tina Poulsen
  • Fotograf: Anton Markvard
    Foto: Anton Markvard

Kendetegn

: Nordlig Døgling er en næbhval med et kort delfinagtigt næb og en høj, nærmest oppustet, lys pande. Panden kaldes også for “melonen”. På engelsk hedder den “bottlehead”, hvilket er en rammende beskrivelse af hovedfaconen. Den har en lille rygfinne bagerst på ryggen og har relativt små luffer. De yngre døglinger er brune og de ændre mere grålige. Den bliver normalt 6-9 meter lang og kan veje op til 7.500 kg. Hannerne er ca. 25% større end hunnerne.
Nordlig Døgling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Jensen

Forveksling

: Det er muligt at forveksle arten med Langluffet Grindehval og Rissosdelfin, der begge har en hovedfacon, der minder om Nordlig Døglings. Langluffet Grindehval kan kendes på, at den er helt sort og har en større rygfinne, der sidder langt fremme på ryggen: (www.naturbasen.dk...langluffet-grindehval). Rissosdelfin er lysere og har en markant større rygfinne: www.naturbasen.dk...rissosdelfin

Udbredelse

: Nordlig Døgling lever i koldt vand i Nordatlanten langs kontinentalsoklen, især langs den Norske kyst, mod vest over mod Skotland, island, Færøerne og Grønland og mod nord til øgruppen Jan Mayen. Arten forvilder sig uregelmæssigt ind i Nordsøen og Østersøen. Det skete eksempelvis for en 5,9 m lang han ved Tåsinge i februar 1997 og for et 8 m langt individ i Isefjorden i 2000. Seneste fund er fra Kolding Fjord i 2022: www.naturbasen.dk...nordlig-doegling. Det første dokumenterede fund i Danmark er fra Odense Fjord i 1785.
Nordlig Døgling - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Nordlig Døgling baseret på Naturbasens observationer:
Nordlig Døgling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nordlig Døgling - månedlig fordeling

Biologi

: Nordlig Døgling lever især lever af blæksprutter som fanges i ned til mere end 1.100 meters dybde. Den kan være neddykket i op til to timer, men er normalt nede i kortere tid, oftest mindre end en time. Inden for udbredelsesområdet (se længere oppe) vandrer arten mellem sommerens opholdssteder i nord til vinterens opholdssteder i varmere vande mod syd.

Grønland hedder arten Anarnaq, hvilket betyder “den der giver afføring”. De gamle fangere fandt nemlig hurtigt ud af, at spækket og kødet fra hvalen giver tynd mave og virker som et afføringsmiddel.

Levested

: Nordlig Døgling holder til i dybe havområder fjernt fra kysten. Der er ikke en lige fordeling af individer indenfor udbredelsesområdet. Lokalt kan den være meget hyppig og andre steder mangle helt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Moors-Murphy, B.H. 2018: Bottlenose Whales: Hyperoodon ampullatus and H. planifrons. Encyclopedia of Marine Mammals (Third Edition), Pages 130-132. Academic Press.

Jensen, J.K. & Jørgensen, O.F. 2017. Pattedyr i Norden. Gyldendal. 348 sider.

Kinze, C.C. 2007. Døgling Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770). I: Baagøe, H.J & Jensen, T.S. Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. Side 292-293.

De senest indberettede arter i Naturbasen: