Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Løvet består af til 2 cm. lange og 1 mm. brede bånd, der er gaffeldelte og med midtribbe. Der sidder i reglen mange kort bynglelegemer langs løvets rand, og disse har også midtribbe. Løvgrenene smalner ikke tydeligt ind mod spidsen.
Almindelig Gaffelløv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Forveksling

: Slægten er karakteristisk; men der findes et par arter, som kan adskilles således:

M. conjugata er en tydeligt større og kraftigere plante med 1-2 mm. brede og 2-3 cm. lange thallusbånd med rand og underside tæt børstehåret.

M. fructiculosa (Blågrøn gaffelløv) har skud, der er mod spidsen oprette og afsmalnende, er gulgrøn som frisk, blågrøn som ældre og tørret,og med mange små ynglelegemer i spidsen af thallusgrenene.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet - dog især i gamle løvskovområder.
Almindelig Gaffelløv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Gaffelløv baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Gaffelløv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Gaffelløv - månedlig fordeling

Biologi

: En levermos der vokser på dødt ved som træstubbe m.v. De grønne dele af planten har 1 sæt kromosomer (1n), bortset fra sporehusene, som har 2 sæt (2n).

Levested

: Gamle skovområder. Den vokser typisk i flade belægninger på stammer af løvtræer og evt. også på stubbe.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora II. Levermosser og hornkapsler, Irina Goldberg og Jan Larsen - kan downloades på Bryologkredsens hjemmeside.

De senest indberettede arter i Naturbasen: