Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Olsen
    Foto: Eva Olsen
  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen
  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen

Kendetegn

: Det almindeligste søpindsvin i danske farvande. Måler op til 4 cm i diameter. Har grønlig eller brunlig skal, som er fladt hvælvet med længderækker af knuder. De grønne, ret korte og kraftige pigge har oftest violet spids.

Dækker sig gerne med algestumper eller skaller som den holder fast med sugefødderne.

På kalkklipper kan den beskytte sig i skålformede fordybninger som den har gravet med piggene.

Tangborre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Grønt søpindsvin ligner meget, men bliver op til 8 cm i diameter.

Udbredelse

: Findes i alle vore farvande, helt ind i Øresund og gennem Bælterne til den vestlige Østersø.
Tangborre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Tangborre baseret på Naturbasens observationer:
Tangborre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tangborre - månedlig fordeling

Biologi

: Nærmest altædende. Gnaver ofte af ålegræs eller tager bunddyr, bl.a. rurer, mosdyr, sækdyr, snegle og muslinger.

Levested

: Meget udbredt på lavt vand, især blandt ålegræs og alger. Skylles derfor ofte op på stranden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tommy Dybbro: Hvad finder jeg på stranden. politikens forlag 2006.

Marianne Køie og Aase Kristiansen: Havets dyr og planter. Gads forlag 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: