Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet

Kendetegn

: Hatten er lidt fedtet indtil 7 cm. bred, i begyndelsen bredt kegleformet, senere mere udbredt, og med en bred pukkel. Den er lyst gulbrun til gullighvid og med små, trekantede, tiltrykte nøddebrune skæl især ud mod randen.

Stokken er farvet som hatten, fint fibret-stribet og uden veldefineret ring, men i reglen med en veldefineret ringzone, der snart farves sort af sporerne.

Sporefældningen er sort.

Lugten er ret svag, ræddikeagtig, lidt som Kugleknoldet Fluesvamp.

De tykvæggede sporer måler 12,5-16 x 7-8,5 μm - med stor spirepore. Typisk i flisbede, ofte i bymiljøer.

Forvekslingsmuligheder: Den kan minde meget om en agerhat (Agrocybe), men sporerne er mørkere og der er ingen markant ring på stokken, som hos tidlig agerhat (A. praecox) eller året agerhat (A. rivulosa).

Udbredelse og fænologi: Ret sjælden, men nok også noget overset; maj-oktober (-december).

Træflis-Bredblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Olav Møller

Forveksling

: Træflis-Bredblad er en ret karakteristisk art.

Noget lignende arter af Agerhat har ikke så mørk sporefældning.

Arter af skælhat, der også er hyppig på flis,f.eks. Grøngul Skælhat, har udstående skæl på hat eller stok.

Udbredelse

: Hist og her på egnede voksesteder i hele landet, men sikkert ofte overset.
Træflis-Bredblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det er typisk fremme juni-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Træflis-Bredblad baseret på Naturbasens observationer:
Træflis-Bredblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Træflis-Bredblad - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever af at nedbryde dødt træ, typisk løvtræ i form af flis.

Levested

: På træflis, hvor den ofte vokser i knipper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
an Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Funga Nordica , Henrik Knudsen & Jan Vesterholt (mange forfattere til de forskellige grupper), ISBN, Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde. ISBN 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: