Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: En meget slank blomstertæge med en længde på 4,9-5,8 mm.

Oversiden er grøn og besat med fine brune hår. Pronotum har omkring midten en tydelig tværfure, baghjørnerne er sorte. Lårene er grønne mens skinnebenene er mere gullige, knæpartiet er dog sort. Benene og følehornene er meget lange.

Sortknæet Blomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Der er mange andre slanke og grønne blomstertæger, som ved første øjekast ligner en del. Sortknæet Blomstertæge kan dog let adskilles fra alle disse ved de sorte baghjørner på pronotum og de sorte knæ. Dog har Rækkeplettet blomstertæge også sorte knæ.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet.
Sortknæet Blomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra sidst i juni til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sortknæet Blomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Sortknæet Blomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortknæet Blomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den foretrækker el, men findes også ret ofte på birk. Sjældnere kan den findes på andre løvtræer som hassel, ask, elm og lind.

Arten har en generation om året og overvintrer som æg. Den lever primært af dyrisk føde.

Levested

: Skovbryn samt langs med enge, søer og vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Miridae.dk:

miridae.dk/blepharidopterus_angulatus

De senest indberettede arter i Naturbasen: