Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Yvonne  Bloch
    Foto: Yvonne Bloch

Atlas

: Almindelig Markløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-10 mm. Kroppen er sort eller brunsort, normalt med smalt rødgule siderande på pronotum. Benene og følehornene er rødgule.

Hovedet er forholdsvist stort, hagen har en tydelig midtertand (kan kun ses fra undersiden, se foto af karakteren her hos en anden art: www.fugleognatur.dk/gallery... ).

Pronotum er som regel tydeligt tilsmalnet bagtil og er her normalt bredere end roden af dækvingerne. Siderne er bagtil meget svagere rundede end fortil. Pronotums rod har udbredt punktur. Baghjørnerne er stumpvinklede og afrundede.

Dækvingerne er ubehårede med ret kraftige striber og er mattere hos hunnen end hos hannen. 3. stribemellemrum har kun 1 indstukket punkt bag midten, 7. stribemellemrum har ikke en punktrække ved spidsen. De 2-3 yderste stribemellemrum er ikke uregelmæssigt punkterede.

4. og 5. bugled har hver 2 hårbærende punkter, men er derudover ikke punkteret eller behåret.

Almindelig Markløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Kan forveksles med flere andre Harpalus-arter samt nogle Anisodactylus-arter.

En af de mest oplagte forvekslingsmuligheder er Rødbenet Markløber (Harpalus rubripes). Den kendes på at have en punktrække ved spidsen af 7. stribemellemrum (se f.eks. dette foto: www.fugleognatur.dk/gallery... ). Derudover er baghjørnerne kun lidt afrundede.

Skovmarkløber (Harpalus xanthopus) ligner meget, men den er mindre (6,7-7,7 mm) og pronotum er bagtil kun ca. så bredt som roden af dækvingerne.

Firepunktet Markløber (Harpalus quadripunctatus) adskilles ved at dækvingernes 3. stribemellemrum bag midten mindst har 2 indstukne punkter (se f.eks. her: www.fugleognatur.dk/gallery... ). Derudover er pronotumformen lidt anderledes og siderne normalt sorte.

Hedesandløber (Harpalus solitaris) forekommer i en udgave med helt rødlige ben, som ligner H. latus (og i øvrigt ovenstående) en del, men hos denne er pronotum også i den bagerste halvdel tydeligt rundet.

Håret Markløber (Harpalus rufipes) og Almindelig Bredløber (Anisodactylus binotatus) adskilles let ved at have tydeligt markerede pronotumbaghjørner, som ikke er afrundede og førstnævnte yderligere ved tydelig dækvingebehåring.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Almindelig Markløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Markløber baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Markløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Markløber - månedlig fordeling

Biologi

: Kan findes på både åben og let skygget bund. Overvintring sker som larve eller som voksen.

Levested

: Overdrev, enge, kulturlandskaber, lysåbne skove mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: