Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst

Atlas

: Skærm-Vortemælk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Skærm-Vortemælk har et typisk "vortemælk-look", der er let visuelt genkendeligt, men dækker over en kompliceret blomster- og stængelstruktur. Den bliver indtil 30 cm høj, men er ofte lavere. Hovedstænglen er lysegrøn og glat til spredt håret; den kan have parvise sidegrene forneden.

Særegent for slægten Vortemælk er blomsterkoppen, der er en dannelse med 1 hunblomst og flere hanblomster, der sidder omgivet af støtteblade, der er sammenvoksede forneden. I blomsterkoppen sidder 3-5 honningdannende nektarier, der er mere eller mindre indrullede bladdannelser, der er ret iøjnefaldende. Hos denne art er de grønne, ovale og uden horn. - Den danner funktionelt en overgang fra enbo til tvekønnede blomster. Fra blomsterkoppen kan udgå forgreninger af stænglen; der er dog altid blomsterkopper som er endestillede.

Blomsterstanden er skærmagtig og har 5 hovedgrene, der udgår fra en blomsterkop. Hovedforgreningen udgår fra en blomsterkop. Hver af de 5 hovedgrene ender i en blomsterkop med 3 savtakkede højblade, der støtter 3grene; hver af de 3 sekundære forgreninger forgrener sig sig yderligere gaffelformet (dikotomt) en eller flere gange fra blomsterkopper og ender ultimativt i en blomsterkop. Den primære forgrening i blomsterstanden er altså 5-grenet.

Bladene er kortstilkede og omvendt ægformede, de øvre stængelblade og støttebladene i blomsterstanden (støttebladene til blomsterkopperne) er savtakkede i øvre halvdel. Frugten er en 3-4 mm. lang kapsel, frøene har netagtige lister.

Hele planten indeholder giftig, hvid mælkesaft, som regel i rigelige mængder, som kan skal passe på ikke at få i øjnene, i sår og på slimhinder.

Skærm-Vortemælk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Liza Gaardsted Krogh

Variation

: Spinkle planter kan være unden eller med ufuldstændige forgreninger.

Forveksling

: Skærm-Vortemælks eneste nærliggende forvekslingsmulighed er med Gaffel-Vortemælk.

Skærm-Vortemælk: Udpræget skærmagtig blomsterstand med 5-delt hovedforgrening. Højbladene og de øvre stængelblade er tydeligt savtakkede i øverste halvdel. (De nedre stængelblade er ofte helrandede). Nektarier uden horn.

Gaffel-Vortemælk: Løst skærmagtig blomsterstand med 3-delt hovedforgrening (der derefter forgrener sig gaffelformigt, todelt). Hverken støtteblade eller stængelblade er savtakkede. Nektarier med 2 smalle, lange horn.

De andre, flerårige, arter i slægten ligner slet ikke.

Udbredelse

: Arten er almindelig til meget almindelig på næringsrig, dyrket jord i hele landet.
Skærm-Vortemælk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-oktober. Planten visner væk med den første nattefrost.

Tidsmæssig fordeling

af Skærm-Vortemælk baseret på Naturbasens observationer:
Skærm-Vortemælk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skærm-Vortemælk - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er en enårig, sommerannuel plante (dvs. hele udviklingen fra spiring til frøsætning/visning foregår i vækstsæsonen i sommerhalvåret). Bestøvningen foregår med insekter, der søger honning i blomsterstandens nektarier.

Om det danske og videnskabelige slægtsnavn: se Liden Vortemælk. Det videnskabelige artsnavn "helioscopia" er af græsk: "helios"=sol og "skopeo"=beskuer, altså "solbeskuer", hentydende til den flade, skærmagtige blomsterstand, hvis grene er rettet mod solen. - Det danske slægtsnavn er let gennemskueligt.

Levested

: Skærm-Vortemælke er almindelig som ukrudt på dyrket jord, især i haver, men også ruderater og dyrkede marker. Det sidste sted er den dog gået meget tilbage som følge af herbicidsprøjtning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: