Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen
  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen

 Figur

Kendetegn

: Hatten bliver 30-50 mm bred og er hvid til gråhvid og ret ofte gullig i midten. Hatten er fint silkefibret og mere eller mindre glinsende. Stokken bliver 10-70 mm x 4-12 mm; ofte er stokken ret kort; den er hvid til gråhvid og dunet i den øverste del; den har ingen ring. Forneden omgives stokken af en fodpose, volva, som er smudsighvid. Volva er en rest af fællessvøbet, som omgiver den unge, frembrydende svamp. Sporefarven er ret mørkt rosa med brunlig tone.

Snyltende Posesvamp vokser altid på Tåge-Tragthat.

Snyltende Posesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Variation

: Hos ældre eksemplarer strækker stokken sig ofte noget.

Forveksling

: Svampens vært, Tåge-Tragthat (i forbindelse med dens fodpose, som omslutter det nederste af stokke samt den brunlig-rosa sporefarve), gør, at den ikke bør kunne forveksles med andre svampe. Fodposen (volva) forekommer hos danske svampe kun hos posesvampe og nogle arter af Fluesvamp (Grøn og Snehvid Fluesvamp og arter af kam-fluesvamp); men fluesvampene er mykorrhizasvampe, hvis frugtlegemer gror frem på jord.

Udbredelse

: Snyltende Posesvamp er sjælden i Danmark og rødlistet i kategorien: VU (vulnerable, sårbar). Inden for de sidste 10 år er den fundet på ca. 7 lokaliteter, de fleste på Sjælland. Artens mest konstante voksested ser ud til at være Vestskoven (Albertslund), hvor den siden 1994 har kunnet findes næsten hvert år. Fra Vestskoven kendes den fra ca.12 hekseringe af Tåge-Tragthat, ofte fra de samme flere efterfølgende år.
Snyltende Posesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kommer sammen med tågetragthattene, som regel lidt hen på sæsonen fra begyndelsen af oktober. Den forsvinder igen med den første nattefrost, og jeg har ikke set Snyltende Posesvamp efter midten af november.

Tidsmæssig fordeling

af Snyltende Posesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Snyltende Posesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Snyltende Posesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Snyltende Posesvamp vokser altid på Tåge-Tragthat www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse - På yngre tågetragthatte kan man være heldig at se de frembrydende Snyltende Posesvamp som hvide knopper eller halvkugler, der hurtigt vokser i størrelse. Når svampen strækker sig bliver en del af fællessvøbet tilbage som en fodpose, volva, der omgiver stokken forneden.

I reglen er det bestemte hekseringe af Tåge-Tragthat, der er angrebet af Snyltende Posesvamp. Man finder den så ofte ikke på hekseringe i det umiddelbare nabolag. En enkelt tågetragthat kan bære adskillige frugtlegemer af Snyltende Posesvamp (jeg har set nogle med op til 10). Formentlig vokser Snyltende Posesvamps mycelium op i tåge-tragtahattens frugtlegemer nedefra, d.v.s. det findes i jorden. Det er usandsynligt at myceliet spirer frem direkte på tågetragthattens frugtlegeme, men spørgsmålet er ikke helt afklaret.

Levested

: Snyltende Posesvamp vokser på gamle tågetragthatte. Tåge-Tragthat vokser i både løv- og nåleskov. Jeg har dog kun set tågetragthatte inficeret med Snyltende Posesvamp i nåleskov (Rød-Gran, Skov-Fyr, Kæmpe-Gran).
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Svampar Svengunnar Ryman & Ingmar Holmåsen Interpublishing Stockholm 1984 ff. ISBN 91-86448-14-5 side 388.

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

Den danske rødliste / Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FDC). - Danmarks Miljøundersøgelser, 2004-. Findes på: redlist.dmu.dk

De senest indberettede arter i Naturbasen: