Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Kim Duus
    Foto: Kim Duus
  • Fotograf: Anette Christensen
    Foto: Anette Christensen

Atlas

: Dukatsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Hannen: Forvingeoversiden er smukt skinnende gylden-orange med sort kant og søm. Bagvingeoversiden ser ligeledes ud.

Hunnen: Forvingeoversiden er mere mørk, men stadigvæk gylden og skinnende. Den er dækket af mørke pletter og har, som hos hannen, sort kant og søm. Bagvingeoversiden er ret mørk, men man kan dog ane svage, mørke pletter.

Begge køn: Forvingeundersiden er orange-lysebrun med spredte sorte pletter, hvilket også gælder for bagvingeundersiden, som dog også har hvide pletter.

Dukatsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Skeldahl

Variation

: Især blandt hunnerne kan der forekomme meget lyse individer, eller andre der er så mørke, at deres vingeoverside nærmest er ensfarvigt mørk. Desuden kan de mindre pletter på forvingernes overside være flydt sammen til større plamager.

Forveksling

: Kan forveksles med sine slægtninge Stor Ildfugl, L. dispar, Sort Ildfugl, L. tityrus og Violetrandet Ildfugl, L. hippothoe. Dog er dispar meget større og har en blå-hvid bagvingeunderside. Tityrus hun kan forveksles med virgaureaes hun, men tityrus har en vingeunderside, som ser helt anderledes ud, idet den er grålig med en del sorte pletter. Virgaureae kan let kendes fra hippothoe, da hippothoe har en blå-grå bagvingeunderside.

Udbredelse

: Virgaureae er i tilbagegang mange steder i landet, specielt på Øerne, men er dog stadig almindelig i Vest- og Østjylland, samt Bornholm og det meste af Sjælland. I Midtjylland og i Nordsjælland er arten meget almindelig. Derimod lader den til at være fåtallig, måske ligefrem helt fraværende i Vendsyssel, Sønderjylland og Lolland-Falster-Møn. På Fyn forekommer der kun ét sikkert fund, fra 1969.
Dukatsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago i juni-september, larven i april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Dukatsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Dukatsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dukatsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Ses ofte flyve roligt omkring, på en lettere hoppende måde, men kan flyve stærkt, hvis den skræmmes. Arten er en ivrig blomsterbesøger og er, som de andre ildfugle, ikke kræsen mht. valg af nektarkilder.

Larven lever på Rødknæ og Almindelig syre.

Levested

: Hedeområder, bakkeskråninger, enge tørre skovlysninger osv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: