Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels-Ole Ravn Hansen
    Foto: Niels-Ole Ravn Hansen
  • Fotograf: Carsten Bjerre
    Foto: Carsten Bjerre
  • Fotograf: ODM
    Foto: ODM

Atlas

: Lixus iridis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 11,5-17 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Følehornene er brunlige og bliver mørkere mod spidsen. Benene og kroppen er gule som følge af en beklædning af fine hår og et fint støvlag. Kroppen er smal og meget langstrakt. Snuden er forholdsvist slank. Dækvingerne er tydeligt bredere end pronotum og spidserne er hver for sig tilspidset.
Lixus iridis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Lindberg Jannerup

Forveksling

: Størrelsen og den smalle, gule krop, gør at den kun kan forveksles med den meget sjældne slægtning Gaffelsnudebille (Lixus paraplecticus). Den adskilles let ved meget længere dækvingespidser og ved at være smallere, idet dækvingerne kun er lidt bredere end pronotum

Udbredelse

: Arten har en sydlig udbredelse i Danmark og er ret udbredt i Sønderjylland, på Fyn og på Sjælland. I den resterende del af landet er den ikke fundet eller kun kendt fra meget gamle fund.
Lixus iridis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-juni, men der er gjort fund i det meste af sommerhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Lixus iridis baseret på Naturbasens observationer:
Lixus iridis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lixus iridis - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på diverse skærmplanter, heriblandt Billebo-Klaseskærm. Larven lever i stænglerne. Lever både på tør og fugtig bund, ofte strandnært.

Levested

: Strande, strangenge, enge mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: