Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Hauge
    Foto: Per Hauge
  • Fotograf: Jesper H. Andersen
    Foto: Jesper H. Andersen
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Kendetegn

: Vandspidsmusen er den største af de tre spidsmusarter. Dens krop og hoved er tilsammen 72-96 mm. Halen er 47-77 mm og halespidsen er ofte hvid. Arten er let at kende på pelsfarven der er sort på oversiden og hvid på undersiden. Vandspidsmus har ofte hvide pletter bag øjne og ører. De har store bagfødder med bræmmer af stive hår der har samme funktion som svømmehud.
Vandspidsmus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torbjørn Tarp

Variation

: Pelsen kan være grå på oversiden og gullig eller grå på undersiden. Den hvide halespids mangler ofte på individer fra Danmark.

Forveksling

: Vandspidsmus kan forveksles med almindelig spidsmus og dværgspidsmus. Disse er dog meget mindre og har ikke hvid underside som vandspidsmusen.

Udbredelse

: Arten er lokalt udbredt i hele landet undtagen Bornholm.
Vandspidsmus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vandspidsmusen kan ses hele året, bedst om morgenen. Ses oftest døde på veje og stier.

Tidsmæssig fordeling

af Vandspidsmus baseret på Naturbasens observationer:
Vandspidsmus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vandspidsmus - månedlig fordeling

Biologi

: Vandspidsmusen bygger redekamre under jorden eller i hule træer i op til 3 meters højde. Den svømmer godt og jager insekter, orme, smådyr og sågar frøer og fugle Kan jage i flok. Den er især nataktiv men kan sagtens træffes om dagen også.

Levested

: Arten lever især ved søer og vandløb, men kan også træffes i skove, levende hegn og på enge. Individer, som træffes langt fra vand, er oftest unge dyr.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bent Muus (red): Danmarks Pattedyr

De senest indberettede arter i Naturbasen: