Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Uloma culinaris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: En ensfarvet rødbrun skyggebille på 10-11,5 mm. Kroppen er aflang, blank og ret parallelsiddet. Pronotum er bredere end langt med rundede sider. Bagkanten er tydeligt randet.

Dækvingerne har dybe punktstriber og hvælvede stribemellemrum.

Forskinnebenenes yderside har en række kraftige tænder. Følehornene er kraftige, ret korte og tydeligt fortykkede mod spidsen.

Uloma culinaris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Kan forveksles med slægtningen Uloma rufa, som i 2017 blev fundet som ny for Danmark på Bornholm. U. rufa kan kendes på at pronotums bagkant ikke er randet. Derudover er den mindre (8-9 mm), stribemellemrummene på dækvingerne er mindre hvælvede og punkterne i striberne er svagere med indbyrdes større afstand. U. rufa er endnu kun kendt fra Bornholm og findes helt overvejende i fyr og gran.

Se dette billede for sammenligning af de to arter: www.fugleognatur.dk/gallery...

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Vest-, Øst- og Sønderjylland. Arten er relativt sjælden, men særligt på Sjælland ret udbredt.
Uloma culinaris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Uloma culinaris baseret på Naturbasens observationer:
Uloma culinaris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Uloma culinaris - månedlig fordeling

Biologi

: Primært tilknyttet gamle løvtræer, hvor den lever i halvfugtigt smuld eller i larvegangene af Bøghjort eller Valsehjort. Sjældnere kan den findes i nåletræ. Derudover kan den også findes i flis- eller savsmuldsbunker.

Levested

: Primært ældre løvskove, men se ovenstående.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Om adskillelsen fra U. rufa (Jens Søgaard Hansens artikel om førstegangsfundet af arten):

www.billeatlas.dk/nyheder...

De senest indberettede arter i Naturbasen: