Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Kendetegn

: Imago er okkerfarvet til orangegul med langsgående striber, heraf to tydelige, mørke striber på scutellum. Også mørke striber på pronotum og hoved. Længde 6-8 mm. Nymfen er okkerfarvet med vel afgrænsede sorte tegninger.
Lille Bispetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Den varierer noget i farvetegningen, ofte delvis orangefarvet.

Forveksling

: Den kan forveksles med Almindelig bispetæge, som dog i reglen er lidt større og har en mere utydelig, mørk tegning på scutellum. Desuden evt. med den sjældne Stor bispetæge, som dog altid er betydelig større.

Udbredelse

: Den er ret udbredt og ikke sjælden i Jylland, omend meget lokal. Også flere steder på Lolland-Falster og Bornholm, især langs strandene, mens den er sjælden på Fyn og Sjælland. Den synes dog at ekspandere langsomt mod nordøst.
Lille Bispetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Bispetæge baseret på Naturbasens observationer:
Lille Bispetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Bispetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever på græsarter, vistnok især på svingel. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på mager og sandet jord, især på tørre eller moderat fugtige hedeområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: